Powiślańska Organizacja Turystyczna, OGŁASZA, KONKURS FOTOGRAFICZNY, dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „WAKACJE NA DOLNYM POWIŚLU”

konkurs-fotograficzny-wakacje-na-dolnym-powislu

Plakat. Powiślańska Organizacja Turystyczna, OGŁASZA, KONKURS FOTOGRAFICZNY, dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt. „WAKACJE NA DOLNYM POWIŚLU” Pokażcie nam jak spędziliście wakacje, do zdobycia atrakcyjne nagrody m. in. tablet „Lenovo”. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.powislanka.pl oraz na facebook-u. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA FACEBOOK-U 30 WRZEŚNIA 2016r. !

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu w formacie PDF:

Regulamin-konkursu-fotograficznego-wakacje-na-dolnym-powislu

Zapisy do nowej XVII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” – informacje.

Zapisy do nowej XVII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Jest to ogólnopolski i największy w Europie Turniej piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców do lat 8, 10 oraz 12. Nagrodą główną jest wyjazd na wyjątkowy mecz piłkarski. Mecze finałowe XVII edycji zostaną rozegrane na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Między innymi dzięki dużemu wsparciu Samorządów, w poprzedniej XVI edycji rozgrywek wzięło udział ponad 320 000 dzieci z całej Polski. Niemal w każdej gminie organizowane były mecze eliminacyjne.

Zdjęcie przedstawia dwóch młodych piłkarzy w koszulkach z logiem TYMBARK.

Zdjęcie przedstawia dwóch młodych piłkarzy w koszulkach z logiem TYMBARK.

Organizatorem i pomysłodawcą Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym, od 10 lat, firma Tymbark. Ambasadorem Turnieju jest reprezentant Polski – Arkadiusz Milik, który grał w nim jak dziecko.

Zapisy do Turnieju potrwają do 30 września 2016 roku, dlatego gorąco zachęcamy szkoły podstawowe z Państwa regionu, do zgłaszania już teraz swoich drużyn na stronie www.zpodworkanastadion.pl – prosimy o przekazanie informacji właściwym osobom w Państwa regionie.

Za udział każdej drużyny w rozgrywkach opiekunowie otrzymają profesjonalną koszulkę piłkarską.

Już na etapie gminnym i powiatowym dziecko i szkoła otrzymają specjalne dyplomy, a na kolejnych etapach Turnieju na dzieci i trenerów czeka wiele nagród i niespodzianek.

Pełna informacja o zapisach do Turnieju oraz adresy internetowe kontaktowe do organizatorów znajduje się pod linkiem poniżej w formacie PDF. Zapraszamy do zapoznania się z całością dokumentacji:

Tak_zaczynali_Arkadiusz_Milik_i_Piotr_Zielinski._Ruszaja_zapisy_do_XVII_edycji_Turnieju_Z_Podworka_na_Stadion_o_Puchar_Tymbarku

Państwo Regina i Jan Bona z Dąbrówki Malborskiej gmina Stary Targ w dniu 28 sierpnia 2016r. obchodzili Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Państwo Regina i Jan Bona z Dąbrówki Malborskiej gmina Stary Targ w dniu 28 sierpnia 2016r. obchodzili Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym wyjątkowym dniu rozpoczętym mszą świętą, którą w intencji Jubilatów sprawował Ksiądz Proboszcz Marcin Szczęsny towarzyszyła im rodzina oraz Wójt Gminy pan Wiesław Kaźmierski z pracownikiem USC panią Danutą Tomasiak. Wójt życzył Jubilatom zdrowia i miłości najbliższych,  oraz wręczył Jubilatom pamiątkowy dyplom ,kwiaty i upominek. Państwo Bona wychowali dwoje dzieci – córkę Jolantę i syna Jacka, oraz doczekali  się pięcioro wnucząt.

Harmonogram wywozu śmieci z terenu Gminy Stary Targ obowiązujący od 1 stycznia 2016 roku.

Informujemy że firmą która została wybrana do odbierania śmieci z gminy Stary Targ jest
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „COMPLEX” TOMASZ GRZMIL

Dane kontaktowe firmy znajdują się poniżej w tabelce z harmonogramem.

WywozOdpadow-2016

Harmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Targ świadczonych przez przedsiębiorstwo usług komunalnych „COMPLEX” Tomasz Grzmil w 2016 roku.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Stary Targ informuje o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest
projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 Gminy Stary Targ
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań publicznych Gminy Stary Targ na rok 2017, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Rocznego
Programu Współpracy na rok 2017 Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form
współpracy pomiędzy organizacjami, a Gminą Stary Targ. Do udziału w konsultacjach
uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 31 sierpnia 2016 roku, a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 19 września 2016 roku. Uwagi i opinie, co do sprawy poddanej konsultacji, mogą być przedstawione w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą elektroniczną na adres email: sekretarz@gminastarytarg.pl

Pełna treść dokumentu w formacie PDF znajduje się pod poniższym linkiem.

Konsultacje-program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-OPP-wolontariacie-2017-r

„Projekt z ZUS” w gimnazjach informacja Regionalnego Rzecznika Prasowego Województwa Pomorskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„Projekt z ZUS” w gimnazjach
Każdy uczeń musi już dziś myśleć o swojej przyszłości, w tym tej emerytalnej. Brak wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych może rodzić problemy w różnych sytuacjach życiowych.
Stąd pomysł Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na „Projekt z ZUS”, czyli popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Młodzież gimnazjalna powinna wiedzieć dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacanie składek.
Jedna lekcja
Zgodnie z podstawą programową w gimnazjum około 20 % programu wiedzy o społeczeństwie powinno być realizowane w formie projektu edukacyjnego. Udział w takim projekcie jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów (muszą uczestniczyć w co najmniej jednym projekcie). Ocena z projektu jest zamieszczana na świadectwie. Dlatego ZUS proponuje wykorzystanie projektu do przeprowadzenia dla uczniów gimnazjów jednej lekcji z zakresu ubezpieczeń społecznych. „Projekt z ZUS” może być prowadzony w każdym czasie (przez cały rok) we wszystkich szkołach, które się do niego zgłosiły.
Gotowy projekt
ZUS przygotował materiały dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji. Powstały one przy współpracy z metodykiem nauczania i mają atrakcyjną dla uczniów formę. Nauczyciele mogą skorzystać ze scenariusza lekcji, prezentacji zawierającej kilkuminutowy film, karty projektu i arkuszy ocen.
Można liczyć na pomoc
ZUS pakiet Projekt z ZUS, materiały dodatkowe oraz zapewnia opiekę merytoryczną a także szkolenia dla nauczycieli – w tym celu należy skontaktować się z osobą zajmującą się edukacją i komunikacją w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w w Gdańsku Panią Aliną Łepkowską – tel. 58 307 86 13, bądź poprzez e – mail: alina.lepkowska@zus.pl

„Projekt z ZUS” ma zwrócić uwagę młodzieży na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczenia się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnej dbałości o swoją emerytalną przyszłość. Celem projektu jest systematyczne budowanie świadomości młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne.

Regionalny Rzecznik Prasowy
Krzysztof Cieszyński

Poniżej pełna treść informacji przekazanej przez Regionalnego Rzecznika Prasowego Województwa Pomorskiego  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Krzysztofa Cieszyńskiego.

Informacja-ZUS-29-08-2016-str1

Informacja-ZUS-29-08-2016-str2