INFORMACJA – w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych w dniu wyborów

INFORMACJA

WÓJTA GMINY STARY TARG

z dnia 04.10 2018 r.

w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych w dniu wyborów

Informuje się, że osoby starsze oraz niepełnosprawne, w tym szczególnie posiadające problemy z poruszaniem się, mogą nieodpłatne skorzystać z transportu samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych w dniu głosowania tj. 21.10. 2018 r. z miejsca swojego zamieszkania do lokalu wyborczego i z powrotem, w wyborach do wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10. 2018 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny nr 556405050.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie godziny przyjazdu. Dziękuję!

Wójt Gminy Stary Targ

/-/

Wiesław Kaźmierski

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Stary Targ informuje o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań publicznych Gminy Stary Targ na rok 2019, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami, a Gminą Stary Targ. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Stary Targ Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 18 października 2018 roku. Uwagi i opinie, co do sprawy poddanej konsultacji, o której mowa w § 1 mogą być przedstawione w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą elektroniczną na adres email: sekretarz@gminastarytarg.pl

Z-ca Wójta Gminy Stary Targ

Paweł Kaszyński

Zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały w formacie PDF oraz docx (możliwość edycji po pobraniu na własny komputer):

Konsultacje-program-wspolpracy-na-rok-2019r-PDF

Konsultacje-program-wspolpracy-na-rok-2019r-DOCX

Zapraszamy do udziału w konkursie na patriotyczno-niepodległosciową dekoracje witryny sklepowej oraz domu mieszkalnego.

REGULAMIN
I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny. Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Wójta Gminy Stary Targ.
II. TEMAT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest patriotyczno-nipepodległościowa dekoracja witryn handlowych i domu mieszkalnego w ciekawej i pomysłowej formie.
III. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji obchodów najważniejszych polskich świąt państwowych oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez formy przekazu artystycznego.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs organizowany jest dla właścicieli punktów handlowych działających na terenie gminy Stary Targ oraz mieszkańców. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie swojego udziału do dnia 2 listopada 2018 r. osobiście w Urzędzie Gminy Stary Targ.
V. OCENA
Jury powołane przez przez Organizatora dokona oceny dekoracji w dniu 5 listopada 2018 roku w godzinach od 10:00 do 13:00.
VI. KRYTERIA OCENY
1. Pomysłowość (oryginalność, walory patriotyczne, nawiązanie do tradycji).
2. Związek z kształtowaniem patriotyczno-niepodległosciowych postaw społecznych.
3. Rozmiar dekoracji (w tym pracochłonność w przygotowaniu dekoracji).
4. Estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny.
VII. NAGRODA
Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę przygotowaną przez Komitet organizacyjny Obchodów 100-lecia Niepodległości.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania wielu nagród i wyróżnień.
VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów 11 listopada 2018 r. w GOK w Starym Targu.
Podpisano Z-ca Wójta Gminy Gminy Paweł Kaszyński.

Zebranie Wiejskie odbędzie się dnia 7 sierpnia 2018 roku.

OGŁOSZENIE

W dniu 07.08.2018 r. o godzinie 17.00 (wtorek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Stary Targ. Dotyczy uchwały o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

Zapraszamy na przedstawienie teatralne dla dzieci do GOK w Starym Targu.

Wszystkie dzieci i nie tylko dzieci zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu na przedstawienie teatralne pod tytułem

„Pan Twardowski”

które odbędzie się w czwartek dnia 12 czerwca o godzinie 10:00.

Przedstawienie zostanie odegrane przez grupę teatralną z Krakowa.

Zapraszamy.

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – wsparcie na realizację Waszych pomysłów i na rozwój organizacji!

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć?
AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Nabór wniosków trwa do 15 lipca 2018.
Dla dotacji na rozwój młodych organizacji nabór trwa do 15 sierpnia 2018.

Projekty mogą być realizowane od 15 sierpnia do 15 grudnia 2018.
Dla dotacji na rozwój młodych organizacji realizacja może rozpocząć się 15 września 2018.

Do zdobycia do 5000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub rozwój Waszej organizacji!

Regulamin konkursu oraz szczegóły znajdują się na stronach Funduszu: akumulatorspoleczny.pl i Operatora: fundacjapokolenia.pl . Bieżące informacje także na: facebook.com/akumulatorspoleczny

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się na stronie: www.witkac.pl, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz on-line. UWAGA: Wnioski składa wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora. Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!

Masz pytania dotyczące konkursu lub realizacji projektów? Potrzebujesz pomocy w obsłudze generatora wniosków? A może chcesz skonsultować pomysł? Skorzystaj z dyżurów animatorów, którzy pomagają dopracować wnioski (istnieje możliwość umówienia się na konkretną porę):

05.07. (czw.) PRUSZCZ GDAŃSKI w godz. 14:00 – 18:00 Urząd Miasta (ul. Grunwaldzka 20),

06.07. (pt) MALBORK w godz. 14:00 – 18:00 Malborskie Centrum Wolontariatu (ul. St. Miasto 21/3),

09.07. (pon.) SZTUM w godz. 14:00 – 18:00 Kościół Poewangelicki (przy Placu Wolności),

10.07. (wt.) KWIDZYN w godz. 14:00 – 18:00 Stowarzyszenie Akwedukt (ul. Kościuszki 35/2),

11.07. (śr.) TCZEW w godz. 14:00 – 18:00 Fundacja Pokolenia (ul. Obr. Westerplatte 6).

W razie pytań Operator zachęca do kontaktu! Fundacja Pokolenia, przy ul. Obr. Westerplatte 6 w Tczewie, tel. 58 352 45 46, e-mail: akumulatorspoleczny@fundacjapokolenia.pl .

Zadanie dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego