OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Stary Targ. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Stary Targ, pokój nr 9, o godz. 11.00.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Stary Targ. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Stary Targ, pokój nr 9, o godz. 11.00.

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKOWE

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez gminę Stary Targ ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Stary Targ w terminie do 11 sierpnia 2017 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w urzędzie Gminy Stary Targ (sekretariat oraz Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój numer 12 u Pani Agnieszki Orlich), na stronie internetowej www.bip.gminastarytarg.pl w zakładce Ochrona Środowiska, oraz www.srodowisko.gminastarytarg.pl lub www.gminastarytarg.pl oraz u sołtysów.

Wypełnione druki prosimy składać w kancelarii Urzędu Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017r. poz. 1289).

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informujemy, że pracownik Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stary Targ (Pani Agnieszka Orlich tel. (55) 6405050 wew. 23) rozpoczyna kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Targ.

W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

Osoba do kontaktu:

Pani Agnieszka Orlich tel. (55) 640-50-50 wew. 23.

Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w formacie jpg.

Druk-zgloszenia-do-ewidencji-zbiornikow-bezodplywowych-(szamb)-oraz-przydomowych-oczyszczalni-sciek-w-w-formacie-pdf.

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKOWE

Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski! – społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie” zainaugurowana w 2016 roku.

Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski!

Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie” zainaugurowana w 2016 roku. Do tej pory udało się pozyskać blisko 5500 obiektów dla Muzeum Historii Polski do Wśród eksponatów znalazły się przedmioty otrzymane przez darczyńców z kraju, jak i zagranicy – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji czy Niemiec.

Celem zbiórki jest pozyskanie nowych muzealiów do Muzeum Historii Polski. Czekamy na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców i ich rodzin. Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Zainteresowani jesteśmy również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami, meblami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

W inwentarzu muzealnym zarejestrowanych jest już blisko 22 tysiące muzealiów, a dzięki akcji „Małe wielkie historie” do Muzeum trafiło do tej pory łącznie prawie 5500 obiektów. Kolekcja MHP wzbogaciła się ponadto o ponad 180 cyfrowych kopii dokumentów, fotografii i nagrań audio. Dużą część darowizn stanowię książki, prasa oraz różnego rodzaju archiwalia i dokumenty: rękopisy, pisma urzędowe, dyplomy, legitymacje, broszury czy bilety. Wśród otrzymanych pamiątek znalazły się między innymi XIX-wieczna szafka pod lustro ze skrytką, w której przechowywano dokumenty Państwa Podziemnego w trakcie II wojny światowej, XVII-wieczny list króla Jana Kazimierza do chorążego inowrocławskiego Świętosława Wilgostowskiego z 1660 r., średniowieczne krzyżyki z XI-XIV w., cylinder z 1900 r. wraz z oryginalnym drewnianym opakowaniem, albumy ze zdjęciami rodzinnymi oraz zbiory fotografii dokumentujące różne wydarzenia polityczne w Polsce w latach 80., matryca i rama do sitodruku z tekstem przysięgi Solidarności Walczącej i krótką historią organizacji, a także kamienne tablice z kaplicy Domu Polskiego w Wiedniu związane z walką o niepodległość, powstałe w latach 1914-1920.

Muzeum weszło również w posiadanie zbioru kilkuset obiektów związanych z kilkoma rodzinami arystokracji polskiej XIX i XX w., przede wszystkim z Lubomirskimi, kolekcji zabawek, ubranek dla dzieci i drobnych przedmiotów z okresu II RP oraz zbiór materiałów (maszynopis i rękopisy) dotyczących działań wojennych na Północnym Mazowszu w sierpniu 1920 r. autorstwa rotmistrza Włodzimierza Kwapiszewskiego.

Otrzymane pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo. Każda taka propozycja zostanie rozpatrzona przez pracowników Muzeum.

W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik Muzeum osobiście pojawi się u darczyńcy w celu odebrania ofiarowanego przedmiotu.

Regulamin zbiórki „Małe Wielkie Historie” dostępny jest na stronie Muzeum Historii Polski –

www.muzhp.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu zaprasza na Wakacyjne zajęcia dla dzieci pt. „WAKACJE Z BAJKĄ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATO 2017

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu zaprasza na Wakacyjne zajęcia dla dzieci pt.

„WAKACJE Z BAJKĄ”

od 3.07.2017r. do 14.07.2017r. od godz. 9:00 do 14:00

W programie: – zdecydujcie o tej bajce – spotkania interaktywne dla dzieci, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia komputerowe, bajkowe przygody, inne atrakcje.

Dnia 10 lipca 2017r. zapraszamy na spektakl pt.”PIRACKA WYSPA” Teatru Fantazja z Krakowa. WSTĘP BEZPŁATNY

 

Zebranie – Zebranie Wiejskie

W dniu 30 czerwca 2017 roku (piątek) o godzinie 17:00 w

GOK w Starym Targu odbędzie się zebranie wiejskie

sołectwa Stary Targ dotyczące realizacji funduszu

sołeckiego za 2017 rok.

Półkolonie – aktywne wakacje blisko domu – informacja przekazana przez STAJNIA ISKRA

Półkolonie – aktywne wakacje blisko domu

Wakacje letnie trwają ponad dwa miesiące. Co zrobić z dzieckiem gdy nasz trzytygodniowy urlop się kończy i nie mamy z kim zostawić naszej pociechy? Rozwiązaniem są półkolonie. Jazda konna, zajęcia taneczne, siatkówka, gry planszowe, animacje – ośrodki organizujące półkolonie prześcigają się w proponowanych atrakcjach. Na co więc zwrócić uwagę przy wyborze miejsca, w którym nasze dziecko będzie spędzać czas podczas wakacji?

Wykwalifikowana kadra

Pierwszą rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę to osoby, które będą sprawować opiekę nad naszymi dziećmi. Należy sprawdzić czy opiekunowie są wykwalifikowanymi wychowawcami, a w przypadku zajęć sportowych czy są prowadzone przez profesjonalnych instruktorów. Odpowiednia kadra to gwarancja, że powierzamy nasze dzieci osobom, które wiedzą jak z nimi pracować, ale przede wszystkim potrafią zapewnić im bezpieczeństwo. Sprawdzajmy również czy organizacja półkolonii zgłoszona jest do Kuratorium Oświaty.

Atrakcje na pogodę i niepogodę

Półkolonie trwają ok. 8 godzin dziennie, organizator powinien zapełnić ten czas tak by dzieci nie zaznały nudy, ale miały też czas na odpoczynek. W Polsce pogoda potrafi być kapryśna, szukajmy zatem miejsc, które zapewniają atrakcję również na deszczowe dni. – Nasza półkolonia trwa od poniedziałku do soboty od 8 do 16:30. To 6 dni, w których zapewniamy dzieciom atrakcje i nie pozwalamy na nudę. W Stajni Iskra końskie atrakcje to tylko jeden z punktów programu dnia. Na dzieciaki czekają trampoliny, siatkówka, badminton, ping-pong czy leśny plac zabaw. Dbamy by możliwie jak najwięcej czasu spędziły aktywnie na świeżym powietrzu. Na niepogodę w zanadrzu mamy przygotowane zajęcia plastyczne, gry planszowe. Wszyscy nasi wychowawcy to profesjonaliści, w każdych warunkach są wstanie zorganizować ciekawe zajęcia dla dzieci – mówi Jakub Gossa, organizator półkolonii w Sztumskim Polu.

Pożywne posiłki

Jeśli dziecko spędza większość dnia aktywnie, ważne by posiłki dostarczały mu energii i niezbędnych wartości odżywczych. Dbamy o to w domu, więc wybierając półkolonie, zwróćmy uwagę na wyżywienie. – Niestety coraz więcej dzieci ma alergie pokarmowe, coraz bardziej popularne stają się diety wegetariańskie czy bezglutenowe. Przygotowując posiłki zawsze uwzględniamy informacje, które dostaliśmy od rodzica. Jedzenie przygotowujemy ze świeżych produktów, nie używamy żadnych dodatków chemicznych, dzięki temu dzieciom, które są pod naszą opieką zapewniamy porządny zastrzyk energii, nie narażając ich zdrowia – mówi Katarzyna Gossa, która w Stajni Iskra odpowiada za wyżywienie uczestników półkolonii.

Sprawdzone miejsce

Ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę to ośrodek oferujący półkolonie. Sprawdźmy czy sprzęty, które będą do dyspozycji dzieci są w dobrym stanie. Podpytajmy znajomych o opinie. – Dla nas najważniejsze jest żeby każde dziecko wracało do domu uśmiechnięte – dodaje Katarzyna Gossa.

 

STAJNIA ISKRA
ul. Łąkowa 19
82-400 Sztumskie Pole

www.stajniaiskra.pl