GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYM TARGU, DNIA 9 MARCA 2017 R. o godz. 16:00 serdecznie zaprasza WSZYSTKIE PANIE NA UROCZYSTOŚĆ DNIA KOBIET.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYM TARGU, DNIA 9 MARCA 2017 R. o godz. 16:00 serdecznie zaprasza WSZYSTKIE PANIE NA UROCZYSTOŚĆ DNIA KOBIET. W programie: Koncepcja działań profilaktycznych przed oszustami „na wnuczka lub policjanta” Komenda Powiatowa Policji w Sztumie. Występy artystyczne dzieci i młodzieży i nie tylko. Spotkanie przy małej czarnej.

Ogłoszenie o nadzwyczjnej sesji Rady Gminy Stary Targ

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Stary Targ

Na podstawie postanowień § 16 ust. Statutu Gminy Stary Targ zwołuję na dzień 15 lutego 2017 r( tj . środa) o godz. 15.30 XXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Stary Targ – miejsce obrad świetlica GOK w Starym Targu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim

b) projektu dostosowania sieci publicznych Szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Stary Targ do nowego ustroju szkolnego

3. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Gminy Stary Targ

/-/

mgr Magdalena Wasiewicz

Urząd Gminy w Starym Targu informuje, że od dnia 16.01.2017r. do dnia 31.03.2017r., można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

OGŁOSZENIE. Urząd Gminy w Starym Targu informuje, że od dnia 16.01.2017r. do dnia 31.03.2017r., można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Targ ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ. Wszelkich informacji można uzyskać osobiście w pokoju nr 12 w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 lub telefonicznie pod numerem 55 6405050 wew. 23. Osoba do kontaktu Pani Agnieszka Orlich. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest można pobrać w Urzędzie Gminy w Starym Targu lub ze strony internetowej www.bip.gminastarytarg.pl

 

 

Zaproszenie do GOK w Starym Targu na spotkanie Noworoczne, Karnawałowe, Dzień Babci i Dziadka na dzień 4 lutego 2017 roku.

Proboszcz Parafii Stary Targ, Caritas parafialna oraz Wójt Gminy i GOK w Starym Targu serdecznie zapraszają, Seniorki, Babcie, Seniorów i Dziadków na Spotkanie, Noworoczne i Karnawałowe w Budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu. W dniu 4.02.2017 r. o godz. 17:00 (sobota). W programie: Wystąpienia okolicznościowe, wspólne śpiewanie, poczęstunek, bal przy zespole instrumentalno wokalnym. Wstęp bezpłatny!

„Z albumu rodzinnego hrabiów Sierakowskich” pod tym tytułem w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim została otwarta wystawa fotografii.

„Z albumu rodzinnego hrabiów Sierakowskich” pod tym tytułem w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim została otwarta wystawa fotografii. Wystawę będzie można zwiedzać w dniach 17 grudnia 2016 do 9 czerwca 2017 roku. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy oraz stron internetowych:

http://mng.gda.pl/kalendarz/z-albumu-rodzinnego-hrabiow-sierakowskich/

http://pomorskie.eu/-/z-albumu-rodzinnego-hrabiow-sierakowskich

Artykuł z Dziennika Bałtyckiego na ten temat:

Artykuł z Dziennika Bałtyckiego z dnia 23 grudnia 2016 informujący o otwarciu wystawy fotografii w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie.

Aktualne ogłoszenie informujące o wydarzeniach w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu.

FERIE ZIMOWE 2017 W Starym Targu. Program FERII: Zajęcia: sportowo-rekracyjne, plastyczno-muzyczne, taneczne, bajkowe, komputerowe.

Studio Teatralne KRAK-ART serdecznie zaprasza na spektakl: „Kaczka Krętaczka” który odbędzie się dnia 20 stycznia 2017 roku o godzinie 15:00 w GOK Stary Targ.

ZAPRASZAMY na Zajęcia Taneczne do Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu od dnia 07.09.2016 r. Środa – I. Taniec Nowoczesny (dzieci i młodzież) od godziny 16:45-17:30. II Latino solo dla Pań od godz. 17:30-18:30.

Zajęcia plastyczne: poniedziałek 12:45 – 14:15, środa 12:45 – 14:15, Zajęcia muzyczne i wokalne: środa 16:00 – 19:00. Zajęcia teatralne: czwartek 15:30-18:00. Zajęcia taneczne: środa 16:45 – 18:30. Komputer: codziennie 14:00 – 18:00.

Harmonogram wywozu śmieci z terenu Gminy Stary Targ obowiązujący od 1 stycznia 2017 roku.

Informujemy że firmą która została wybrana do odbierania śmieci z gminy Stary Targ jest
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „COMPLEX” TOMASZ GRZMIL

Dane kontaktowe firmy znajdują się poniżej w tabelce z harmonogramem.

Harmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Targ świadczonych przez przedsiębiorstwo usług komunalnych „COMPLEX” Tomasz Grzmil w 2017 roku.