Wybory Samorządowe w roku 2018.

Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2018 roku. Poniższa informacja dotycząca określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych skierowana jest do Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Starostów, Prezydentów Miast, Burmistrzów Miast i Gmin oraz … Czytaj dalej