Urząd Gminy w Starym Targu informuje, że od dnia 16.01.2017r. do dnia 31.03.2017r., można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

OGŁOSZENIE. Urząd Gminy w Starym Targu informuje, że od dnia 16.01.2017r. do dnia 31.03.2017r., można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Targ ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ. Wszelkich informacji można uzyskać osobiście w pokoju nr 12 w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 lub telefonicznie pod numerem 55 6405050 wew. 23. Osoba do kontaktu Pani Agnieszka Orlich. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest można pobrać w Urzędzie Gminy w Starym Targu lub ze strony internetowej www.bip.gminastarytarg.pl

 

 

Komentowanie zamknięte.