Ogłoszenie o nadzwyczjnej sesji Rady Gminy Stary Targ

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Stary Targ

Na podstawie postanowień § 16 ust. Statutu Gminy Stary Targ zwołuję na dzień 15 lutego 2017 r( tj . środa) o godz. 15.30 XXIV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Stary Targ – miejsce obrad świetlica GOK w Starym Targu.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim

b) projektu dostosowania sieci publicznych Szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Stary Targ do nowego ustroju szkolnego

3. Zakończenie obrad

Przewodnicząca Rady Gminy Stary Targ

/-/

mgr Magdalena Wasiewicz

Komentowanie zamknięte.