Nabór do Publicznego Przedszkola w Starym Targu do dnia 31 marca 2017 roku.

Dyrektor Zespołu Szkół w Starym Targu informuje, że prowadzony jest nabór do Publicznego Przedszkola w Starym Targu. Termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola – 31 marca 2017 r. – termin nieprzekraczalny!!!

 1. Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły w Starym Targu.
 2. Pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie w przedszkolu wymaga pokrycia kosztów eksploatacji.
 3. Przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1600.
 4. Dzieci zamieszkałe w obwodzie przyjmowane są z urzędu.
 5. Kryteria rekrutacji dla dzieci spoza obwodu – w pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci:
  • rodziców pracujących,
  • matek i ojców samotnie je wychowujących,
  • matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz dzieci z rodzin zastępczych,
  • potrzebujących opieki dłużej niż 5 godzin,
  • dzieci 3 – 5 letnie na 5 godzin.
 6. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Stary Targ. Przyjęcie dzieci do przedszkola spoza gminy wymaga zgody organu prowadzącego przedszkole.
 7. Wszelkiej informacji udziela sekretariat Zespołu Szkół tel. (55) 277 62 22.
 8. Złożenie wniosku obowiązuje również dzieci aktualnie objęte opieką w oddziałach przedszkolnych.

Poniżej wniosek w formacje PDF:

Wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-w-Starym-Targu-2017

Komentowanie zamknięte.