Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim informuje, że prowadzony jest nabór do Publicznego Przedszkola w Waplewie Wielkim.

 1. Termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola –

31 marca 2017r. – termin nieprzekraczalny!!!

 1. Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły w Waplewie Wielkim (zakł. dokumenty i zarządzenia ⇒ zarządzenia i pliki do pobrania)
 2. Pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie w przedszkolu wymaga pokrycia kosztów eksploatacji.
 3. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 600 do 1600.
 4. Do przedszkola w pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci:
  • rodziców pracują­cych,
  • matek i ojców samotnie je wychowujących,
  • ma­tek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany sto­pień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodziel­nej egzystencji oraz dzieci z rodzin zastępczych,
  • potrzebujących opieki dłużej niż 5 godzin,
  • dzieci 3 – 4 letnie na 5 godzin.
 5. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 3 – 4 lat zamieszkałe
  na terenie Gminy Stary Targ. Przyjęcie dzieci do przedszkola spoza gminy wymaga zgody organu prowadzącego przedszkole.
 6. Wszelkiej informacji udziela sekretariat Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Waplewie Wielkim
  tel. 55 277 15 22.
 7. Złożenie wniosku obowiązuje również dzieci aktualnie objęte opieką przedszkolną.

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://spwaplewowielkie.edupage.org/news/?

Komentowanie zamknięte.