Informacje o badaniach ankietowych które będą przeprowadzane w roku 2017.

Badanie ankietowe: Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności 2017: EU-SILC 2017. Więcej informacji na stronie: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/europejskie-badanie-warunkow-zycia-ludnosci-2017/

Badanie ankietowe: Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach 2017. Więcej informacji na stronie: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/

Komentowanie zamknięte.