REALIZACJA PROJEKTU „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO” – Informacje

SZANOWNI PAŃSTWO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO” NR UMOWY: RPPM.05.07.00-22-047/16-00 PROSIMY PAŃSTWA O ZAMIESZCZENIE INFORMACJI NA TEMAT NASZEGO PROJEKTU NA PAŃSTWA STRONIE INTERNETOWEJ (PLAKAT W ZAŁĄCZENIU). Celem projektu jest powstanie 120 nowych trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie obszarów o słabej aktywności gospodarczej z pow. malborski, kwidzyński, nowodworski i sztumski. GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWIĄ OSOBY: pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zarejestrowane jako bezrobotne w PUP Malbork, PUP Kwidzyn, PUP Nowy Dwór Gdański, PUP Dzierzgoń. Justyna Pawłowska Tel.535924860 PPH Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J. Ul.Głowackiego 111 82-200 Malbork

Komentowanie zamknięte.