Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Targ

Gmina Stary Targ otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. ,,Usuwanie Wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stary Tary – edycja 2017′, Został osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy. Masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosi łącznie 36,0 Mg. Przedsięwzięcie w zakresie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest objęło 7 budynków. Koszt kwalifikowanych zadania wynosił 27 564,00 zł natomiast kwota dotacji 20 673,00 zł.

Na przedmiotowe zadanie uzyskano dotację udzielaną przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z odziałem środków udostępnionych przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu
Priorytetowego WFOŚiGW pn. ,,SYSTEM –  Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Komentowanie zamknięte.