Bezpłatny projekt UE „Szkolenia językowe i komputerowe dla Pomorzan” – informacje.

Bezpłatny projekt UE „Szkolenia językowe i komputerowe dla Pomorzan” nr RPPM.0505.00-22-0015/16 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest całkowicie bezpłatny dla osób z województwa pomorskiego. Wszystkie osoby pełnoletnie mogą zapisywać się na kurs komputerowy, kurs języka niemieckiego lub kurs języka francuskiego.

Komentowanie zamknięte.