Zaproszenie na szkolenie w ZUS na dzień 22 marca 2018 roku.

Gdańsk, 12 marca 2018 r.

Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego
100000/ 062 / 91 /2018-RRP

Szanowni Państwo,

Inspektorat ZUS w Sztumie, 22 marca 2018 r. organizuje bezpłatne szkolenie. Będzie ono miało formę prezentacji multimedialnej i odbędą się siedzibie Inspektoratu przy ul. Mickiewicza 34. Rozpocznie się o 09:00

Szkolenie poświęcone będzie rencie z tytułu niezdolności do pracy i zasadom ustalania prawa do tego świadczenia.

Jego program obejmuje pojęcie niezdolności do pracy, okresy uwzględniane przy ustaleniu prawa do renty, staż uprawniający do renty oraz niezbędną dokumentację.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo pod adresem: mirosława.trec@zus.pl lub telefonicznie: 55 26 76 710.

Po szkoleniu zapewniamy możliwość założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego

Krzysztof Cieszyński

ul. Chmielna 27 / 33, 80-748 Gdańsk, www.zus.pl, tel. 58 307 82 01, e-mail: rzecz.gdansk@zus.pl

Komentowanie zamknięte.