Ogłoszenie ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ w roku 2018

Zarządzenie Nr 6/2018
Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ w roku 2018.

Dokument w formacie PDF znajduje się pod adresem:

Rozstrzygniecie-konkursu-na-wsparcie-zadan-z-realizacji-sportu-2018

Ogłoszenie konkursu wyglądało tak:

Zarzadzenie-Nr1-2018-w-sprawie-konkursu-projektow-na-wsparcie-rozwoju-sportu

Komentowanie zamknięte.