Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2018 roku.

Poniższa informacja dotycząca określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych skierowana jest do Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Starostów, Prezydentów Miast, Burmistrzów Miast i Gmin oraz Wójtów  Gmin.

Informacja-dotyczaca-okreslenia liczby-trybu-i-warunkow-powolywania-urzednikow-wyborczych

 

Komentowanie zamknięte.