Zapraszamy do udziału w konkursie na patriotyczno-niepodległosciową dekoracje witryny sklepowej oraz domu mieszkalnego.

REGULAMIN
I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny. Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Wójta Gminy Stary Targ.
II. TEMAT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest patriotyczno-nipepodległościowa dekoracja witryn handlowych i domu mieszkalnego w ciekawej i pomysłowej formie.
III. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji obchodów najważniejszych polskich świąt państwowych oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez formy przekazu artystycznego.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs organizowany jest dla właścicieli punktów handlowych działających na terenie gminy Stary Targ oraz mieszkańców. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie swojego udziału do dnia 2 listopada 2018 r. osobiście w Urzędzie Gminy Stary Targ.
V. OCENA
Jury powołane przez przez Organizatora dokona oceny dekoracji w dniu 5 listopada 2018 roku w godzinach od 10:00 do 13:00.
VI. KRYTERIA OCENY
1. Pomysłowość (oryginalność, walory patriotyczne, nawiązanie do tradycji).
2. Związek z kształtowaniem patriotyczno-niepodległosciowych postaw społecznych.
3. Rozmiar dekoracji (w tym pracochłonność w przygotowaniu dekoracji).
4. Estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny.
VII. NAGRODA
Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę przygotowaną przez Komitet organizacyjny Obchodów 100-lecia Niepodległości.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania wielu nagród i wyróżnień.
VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów 11 listopada 2018 r. w GOK w Starym Targu.
Podpisano Z-ca Wójta Gminy Gminy Paweł Kaszyński.

Komentowanie zamknięte.