Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lutego 2019.

ZAWIADOMIENIE – Wójt Gminy Stary Targ informuje, że zgodnie z Uchwałą NR III/11/2018 Rady Gminy Stary Targ z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za/gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wzrosła stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi odpowiednio:

  • zbieranie selektywne odpadów: 11,00 zł/osobę
  • zbieranie nie selektywne odpadów: 16,00 zł/osobę

Uchwała wchodzi w życie od 1 lutego 2019r.

Komentowanie zamknięte.