Wnioski na udzielenie dotacji na usuwanie azbestu.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Starym Targu informuje, że od dnia 01.02.2019r. do dnia 15.03.2019r., można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Targ ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ. Wszelkich informacji można uzyskać osobiście w pokoju nr 12 w godzinach pracy od 700 do 1500 lub telefonicznie pod numerem (55) 640-50-50 wew. 23.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest można pobrać w Urzędzie Gminy w Starym Targu lub ze strony internetowej www.bip.gminastarytarg.pl w zakładce „ochrona środowiska”.

Komentowanie zamknięte.