Unijny projekt Pomorski Broker Eksportowy wspiera aktywność eksportową małych i średnich firm z regionu województwa pomorskiego – informacje.

Unijny projekt Pomorski Broker Eksportowy wspiera aktywność eksportową małych i średnich firm z regionu województwa pomorskiego. Działania w projekcie dają możliwość prezentacji potencjału eksportowego przedsiębiorstw poprzez udział w targach i misjach gospodarczych. Broker stwarza także okazję do udziału w konferencjach i seminariach
poświęconych rynkom zagranicznym oraz wspiera działania proeksportowe firm grantami i bezpłatnymi usługami świadczonymi przez brokerów.
4 marca rozpoczął się kolejny konkurs grantowy zaplanowany w projekcie. Pomorscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie dofinansowania do 50% kosztów udziału w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych. Pula środków w konkursie organizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza wynosi 5 mln zł. Na wnioski czekamy do 6 maja 2019 r.
Przez cały czas organizowane są w ramach projektu bezpłatne seminaria i kluby eksportera dające możliwość zdobycia wiedzy na temat eksportu i rynków zagranicznych w celu skutecznego zaplanowania działań. Okazję do zaprezentowania oferty stanowią zorganizowane wyjazdy na targi i misje gospodarcze dofinansowane w 85 % z budżetu UE. Z aktualnym kalendarzem wydarzeń można zapoznać się na stronie www.brokereksportowy.pl .

Projekt to także bezpłatne badania potencjału eksportowego pomorskich MŚP realizowane przez Brokerów – specjalistów, których rolą jest zbadanie zasobów firmy i zaproponowanie rozwiązań służących rozwijaniu działalności eksportowej. Przedsiębiorcy zainteresowani działaniami realizowanymi w ramach projektu mogą skontaktować się z brokerem
eksportowym. Dane do kontaktu znajdują się na stronie projektu.
Projekt realizuje Agencja Rozwoju Pomorza w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańskim Inkubatorem Starter oraz InvestGDA. Pomorski Broker
Eksportowy będzie realizowany do 2023 roku. Aktualnie prowadzimy rekrutację na udział firm w następujących wydarzeniach międzynarodowych (85% dofinansowania):

Misja gospodarcza do Chin. Pekin-Dalian (17-25.06.2019)
Branża: meblarska, artykuły dziecięce

Targi CEBIT w Moskwie (25-27.06.2019)
Branża: nowe technologie

Aktualnie prowadzimy rekrutację na udział firm w następujących bezpłatnych seminariach:


Seminarium „Export Professionals III” (Gdańsk, 12-13.04.2019)
Zagadnienia prawne związane z działalnością eksportową


Seminarium „Export Professionals IV” (Gdańsk, 27-28.04.2019)
Strategia budowania relacji b2b i wchodzenia na rynek zagraniczny


Seminarium „Export Professionals II” (Gdańsk, 10 -11 maja 2019)
Strategia ekspozycji na rynkach zagranicznych i marketing dóbr konsumpcyjnych

Informacje i kontakt:
• Strona internetowa: www.brokereksportowy.pl
• e-mail: broker.eksportowy@arp.gda.pl
• newsletter: zapisy na stronie: www.brokereksportowy.pl
• Facebook: @Broker Eksportowy
• Twitter: @EksportPomorski
• LinkedIn: /company/pomorski-broker-eksportowy

Pełna treść ogłoszenia w formacje PDF znajduje się pod linkiem:

Komentowanie zamknięte.