Informacje – Kontakt

Adres Urzędu Gminy w Starym Targu:

Urząd Gminy w Starym Targu

ul. Główna 20

82-410 Stary Targ

tel. 556405050, e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl

Urząd Gminy w Starym Targu na mapach Google.