Wnioski i formularze

Prośba o wydanie zaświadczenia określającego przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego działki o określonym numerze.

podanie_o_okre__lenie_o_przeznaczeniu_dzia__ek_w_MPZP-6-06-2013

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wniosek na wydanie decyzji na lokalizacje inwestycji celu publicznego pod określoną nazwą.

wniosek_o_wydanie_decyzji_na_lokalizacj___inwestycji_celu_publicznego-6-06-2013

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

wniosek_o_wydanie_decyzji_o_warunkach_zabudowy6-06-2013

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

wniosek_o_wydanie_wypisu_i_wyrysu_z_MPZP-6-06-2013

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zgłoszenie robót budowlanych.

zg__oszenie_rob__t_budowlanych6-06-2013

Więcej druków do pobrania znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

http://www.bip.gminastarytarg.pl/index.php?id=1345