Skarbnik

Skarbnik Urzędu Gminy – Kierownik Referatu Finansowego

Pokój numer 15 tel. 556405050 wew 12
e-mail: skarbnik@gminastarytarg.pl