Referaty

Referat Finansowy
1. Skarbnik Urzędu Gminy – Kierownik Referatu Finansowego
Pokój numer 15 tel. 556405050 wew 12
e-mail: skarbnik@gminastarytarg.pl

2. Księgowość – inspektorzy ds. księgowości budżetowej
Pokój numer 14 tel. 556405050 wew 24
e-mail: ksiegowosc@gminastarytarg.pl

3. Kasa w Urzędzie Gminy
Pokój numer 16 tel. 556405050 wew 21
e-mail: kasa@gminastarytarg.pl

4. Podatki – inspektorzy ds. inkasa i wymiaru podatku rolnego, leśnego, środków
transportu i wymiaru podatku od nieruchomości
Pokój numer 9 tel. 556405050 wew 15
e-mail: podatki@gminastarytarg.pl

Referat Rozwoju Gospodarczego

1. Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego – Sprawy Budownictwa
Pokój numer 4 tel. 556405050 wew 17
e-mail: budownictwo@gminastarytarg.pl

2. Inspektor ds. gospodarki gruntami
Pokój numer 12 tel. 556405050 wew 23
e-mail: grunty@gminastarytarg.pl

3. Inspektor ds. budownictwa
Pokój numer 4 tel. 556405050 wew 17
e-mail: inwestycje@gminastarytarg.pl

4. Inspektor ds. ochrony środowiska
Pokój numer 12 tel. 556405050 wew 23
e-mail: ochronas@gminastarytarg.pl

5. Remonty budowlane
Pokój numer 12 tel. 556405050 wew 23
e-mail: remonty@gminastarytarg.pl

6. Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Nadzoru
Pokój numer 4 tel. 556405050 wew 17
e-mail: kosztorysy@gminastarytarg.pl

7. Projekty
Pokój numer 4 tel. 556405050 wew 17
e-mail: projekty@gminastarytarg.pl

Referat Organizacyjny

1. Kierownik Referatu Organizacujnego – Ewidencja Działalności Gospodarczej
Pokój numer 7 tel. 556405050 wew 19
e-mail: edg@gminastarytarg.pl

2. Inspektor ds. ewidencji ludności
Pokój numer 2 tel. 556405050 wew 16
e-mail: ewidencjal@gminastarytarg.pl

3. Inspektor ds. kadr
Pokój numer 6 tel. 556405050 wew 20
e-mail: kadry@gminastarytarg.pl

4. Referent ds. prowadzenia sekretariatu
Pokój numer 5 (sekretariat) tel. 556405050
e-mail: sekretariat@gminastarytarg.pl

5. Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
Pokój numer 13 tel. 556405050 wew 25
e-mail: biurorady@gminastarytarg.pl

Pozostałe stanowiska

1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (dowody osobiste)
Pokój numer 3 tel. 556405050 wew 10
e-mail: usc@gminastarytarg.pl

2. Kontakt z administratorem strony internetowej:
e-mail: daniel@gminastarytarg.pl
e-mail: daniel_25@tlen.pl

Podział obowiązków pomiędzy poszczególnym referatami znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

http://www.bip.gminastarytarg.pl/index.php?id=491&id2=1444