Poradnictwo prawne dla mieszkańców.

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

  1. Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

3) przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

2. Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

3. Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest osobiście lub telefonicznie – dane kontaktowe poniżej.

4. Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego.

5. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów:

Jednostka prowadząca Adres Dni i godziny Telefon
Kancelaria Adwokacka Starostwo Powiatowe w Sztumie ul. Mickiewicza 31 82-400 Sztum( pok. 6)
Od poniedziałku do piątku od godziny 11.00 do 15.00

55 267 74 22
Stowarzyszenie Wspieranie Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu ul. Zawadzkiego 11 82-440 Dzierzgoń ( pok. 10)
Od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 14.00

55 276 22 50

Opis usługi, informacje kto i w jaki sposób może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz spis jednostek wraz z adresami i terminami które udzielają takiej pomocy w formacie PDF :

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego, informacją o miejscu gdzie dokonywane są zapisy na wizyty wraz z podziałem na tematykę porad w formacie PDF:

ZAPISY na wizyty

– w punkcie mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Sztumie pod numerem telefonu:55 267 74 22

– w punkcie mieszczącym się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierzgoniu pod numerem telefonu: 55 276 22 50.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.