Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 10 września 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Stary Targ podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 sołectwo Stary Targ Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu, ul. Nowotarska 1, 82-410 Stary Targ Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2
sołectwo Kalwa, sołectwo Tropy Sztumskie, sołectwo Kątki, sołectwo Nowy Targ Zespół Szkół w Starym Targu, ul. Główna 37A, 82-410 Stary Targ
3
sołectwo Ramoty, sołectwo Tulice Waplewo Wielkie, Świetlica Wiejska, Waplewo Wielkie 18, 82-410 Stary Targ Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
4
sołectwo Szropy, sołectwo Szropy-Niziny, sołectwo Jordanki Szkoła Podstawowa, Szropy 40, 82-410 Stary Targ Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
5 sołectwo Dąbrówka Malborska, sołectwo Jurkowice, sołectwo Łoza Remiza OSP, Dąbrówka Malborska 65, 82-410 Stary Targ
6 sołectwo Bukowo Świetlica Wiejska, Bukowo 9, 82-410 Stary Targ

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Gdańsku najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony
do Wójta Gminy Stary Targ najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Stary Tar /-/ Wiesław Kaźmierski

Dokładna treść obwieszczenia znajduje się pod linkiem:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 17 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 25 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 17 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 67 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

UCHWAŁY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  z dnia 27 września 2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informacja urzędnika wyborczego dla członków komisji wyborczych.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informacja Wójta Gminy Stary Targ o sporządzeniu spisów wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępnienia:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wszystkie informacje niezbędna dla wyborów w bieżącym roku znajdują się pod linkiem:

http://bip.gminastarytarg.pl/index.php?id=1732&id2=1683

Informacja o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Stary Targ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych Gminy Stary Targ Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Stary Targ ul. Nowotarska 1

Termin: 27 września 2019r. o godzinie 17:00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informacja komisarza Wyborczego w Gdańsku II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informacja Wójta Gminy Stary Targ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019r.o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.