PROJEKTY UE

W czerwcu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury Stary Targ złożył wniosek o dofinansowanie projektu UM11-6930-UM1130437/13 pn: „Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Tropach Sztumskich” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Sprawozdanie w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na link poniżej.

Swietlica-W-Tropach-Sztumskich

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W czerwcu 2013 roku złożyliśmy jako Gmina Stary Targ wniosek o dofinansowanie projektu UM11-6930-UM1130442/13 pn: „Wykonanie zagospodarowania terenu działki nr 253/9 obręb Stary Targ” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
Sprawozdanie w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na link poniżej.

Plac-Przy-Szkole-W-Starym-Targu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KtoSieBawiIPracuje18-01-2013

                                          UpowszechnienieEdukacjiPrzedszkolnej18-07-2014                       

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rowerowy Szlaków Zamków Gotyckich na Powiślu

W związku z realizacją  projektu pn „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu-budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego” powstał  Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich na Powiślu o długości 157 km, biegnący przez siedem gmin z trzech powiatów (malborski, sztumski i kwidzyński).

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu, mapką oraz folderem „Wędrówka Rowerowym Szlakiem Zamków Gotyckich na Powiślu” pod linkiem:
http://sztum.pl/content.php?cms%20id=393&lang=pl&p=p3

SzlakZamkowPowisla-27-08-2012-1 SzlakZamkowPowisla-27-08-2012-2 SzlakZamkowPowisla-27-08-2012-3 SzlakZamkowPowisla-27-08-2012-4 SzlakZamkowPowisla-27-08-2012-5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KtoSieBawiIPracuje-projekt-2012W okresie od 23 stycznia 2012r.do dnia 30 grudnia 2012r. GMINA STARY TARG realizuje projekt nr WND-POKL.09.01.02-22-322/11 pt. ,,Kto się bawi i pracuje ten trudności pokonuje”.

W celu zapoznania się z treścią dokumentu proszę kliknąć obrazek po lewej stronie.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[wpdm_file id=23 desc=”true” template=”bluebox ” ]
Ten sam dokument w formie obrazków do powiększenia.

PodniesienieAtrakcyjno__ciTurystycznej23maja2012-str1 PodniesienieAtrakcyjno__ciTurystycznej23maja2012-str2 PodniesienieAtrakcyjno__ciTurystycznej23maja2012-str3