Działalność Gospodarcza – informacje

INFORMACJA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

https://prod.ceidg.gov.pl

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

Założenie działalności gospodarczej:
www.ceidg.gov.pl

Odnośnie ubezpieczenia działalności osoby fizyczne:
www.zus.pl/pliki/poradniki/porad4.pdf

Odnośnie ubezpieczenia rolnicy:
www.krus.gov.pl

Odnośnie formy opodatkowania działalności:
www.mf.gov.pl
http://www.mf.gov.pl/index.php?const=3&dzial=2462&wysw=14&sub=sub4#n

Odnośnie rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej Polska Klasyfikacja Działalności 2007:
www.stat.gov.pl/klasyfikacje
www.stat.gov.pl/regon

Pozostałe informacje można uzyskać pod adresem:
Kierownik Referatu Organizacyjnego – Ewidencja Działalności Gospodarczej
Pokój numer 7 tel. 556405050 wew 19 e-mail:  edg@gminastarytarg.pl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

ZmianaKomunikatuDlaPrzedsiebiorcow-30-08-2012Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

POWIATOWE CENTRA INFORMACYJNE – PCI


PCI – to działaljąca w ramach projektu unijnego sieć punktów informacyjnych dla Przedsiębiorców, oraz osób otwierających działalność gospodarczą. Obejmuje swoim zasięgiem dwanaście powiatów województwa pomorskiego. PCI świadczy usługi w zakresie bezpłatnej informacji na temat możliwości zwrotnego i bezzwrotnego finansowania działalności gospodarczej na każdym jej etapie.

PCI – oferuje bezpłatne informacje na temat:
– niskooprocentowanych pożyczek samorządowych finansowanych ze środków unijnych (w tym z inicjatywy JEREMIE)
– poręczeń kredytowych na preferencyjnych warunkach do pożyczek i kredytów bankowych (w tym z inicjatywy JEREMIE)
– dotacji unijnych w ramach programów regionalnych dla województwa pomorskiego oraz dotacyjnych programów krajowych.

NAJBLIŻSZY PUNKT:

Powiatowe Centrum Informacyjne
ul. Sienkiewicza 14/1E, 82-400 Sztum
tel. 582468039, kom. 609819101

http://www.pci.pomorskie.pl

sztum@pci.pmorskie.pl

Relacja ze spotkania informacyjnego które odbyło się w dniu 21 marca 2014 roku.
http://wydarzenia.gminastarytarg.pl/?p=630

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jeremie12-02-2014