Kampania uświadamiająca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej

KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. SPRAWIEDLIWOŚCI
Dyrekcja A: Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych.
Dyrektor

Bruksela, 15/04/2014
DG JUST/Ares(2014)

 Kampania uświadamiająca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej

Wzrastająca mobilność obywateli Unii Europejskiej skutkuje rosnącą liczbą rodzin mających charakter międzynarodowy. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że rozstanie w rodzinie jest zawsze trudnym i przykrym wydarzeniem, ale gdy ma miejsce w kontekście międzynarodowym, związane z tym trudności i stres są często jeszcze większe.
Unia europejska podjęła działania mające na celu uproszczenie sytuacji prawnej, wprowadzając przepisy, które usprawnią transgraniczną współpracę na płaszczyźnie sądowej. Mimo to świadomość istnienia tych instrumentów unijnych i dostępność praktycznej pomocy powinna być zwiększona.
Wiceprzewodnicząca komisji europejskiej oraz komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding, przy współpracy z mediatorem Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka Robertą Angelilli ogłosiła rozpoczęcie kampanii uświadamiającej w kwestiach opieki nad dzieckiem, prawa do kontaktów z dzieckiem oraz rodzicielskiego uprowadzenia dziecka (patrz artykuł prasowy http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-451_pl.htm ). Kampania ta ma na celu informowanie międzynarodowych par na temat przepisów Unii Europejskiej oraz wspieranie umów, które będą zawierane w najlepszym interesie dziecka.
Dla każdego z powyższych celów Komisja Europejska przygotowała ulotkę oraz krótkie filmy wideo, które można uzyskać w każdym języku Unii Europejskiej. Ulotki są dostępne w postaci papierowej i elektronicznej. Aby dotrzeć z informacjami o istniejących przepisach do jak największej grupy międzynarodowych par, Komisja zwraca się z prośbą o udzielenie jej pomocy w rozpowszechnieniu tych materiałów głównym stronom zainteresowanym. Liczymy na Państwa pomoc, mając nadzieję że przyczyni się ona do sukcesu tej kampanii.
W załączniku znajdą Państwo wszystkie przydatne informacje i dane kontaktowe, dzięki którym będą mogli Państwo podjąć działania w ramach kampanii uświadamiającej.
Bardzo dziękuje za okazaną chęć współpracy.

Z wyrazami szacunku
Paraskevi Michou

Załączniki

W jaki sposób mogę zaangażować się w kampanie?

Komisja Europejska potrzebuje wsparcia w zakresie rozpowszechniania ulotek i filmów wideo do, których dostęp można kierować z własnej strony internetowej lub w biuletynach, a także wykorzystując kopie fizyczne.

Gdzie mogę znaleźć odpowiednie materiały komunikacyjne?

Wersje papierowe ulotek.
Kopie ulotek można zamawiać we wszystkich językach Unii Europjskiej ( z wyjątkiem irlandzkiego) za pośrednictwem witryny stworzonej przez brytyjski oddział organizacji Ecorys:
http://webservices.ecorys.com/branding/DgJ/

Wersje elektroniczne ulotek
Wersje elektroniczne ulotek można znaleźć w serwisie EU Bookshop:
Ulotka na temat opieki nad dzieckiem:
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/pl_PL/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=DS0114161
Ulotka na temat rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granice:
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/pl_PL/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=DS0114162

Filmy Wideo
Filmy wideo można wyświetlać i udostępniać za pomocą kanału w portalu YouTube należącego do Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości KE. Aby móc przesłać film wideo na swoją stronę, należy skopiować kod osadzenia z portalu YouTube.
Film wideo na temat opieki nad dzieckiem:
https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-pl.do
Film wideo na temat rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę:
https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-309-pl.do

Przekazujmy te informacje dalej:
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się o innych organizacjach w kraju, które mogą być zainteresowane tymi filmami i ulotkami, prosimy przekazać nam o tym informacje lub poprosić te organizacje o skontaktowanie się z brytyjskim oddziałem Ecorys w języku angielskim, francuskim lub niemieckim przesyłając wiadomość pod adres: family@uk.ecorys.com