Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – Dotacje na innowacje.

PrzeciwdzialanieWykluczeniuCyfrowemu-9-07-2014-pierwszastronaProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Zarządzenie numer 27/2014 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Razem w sieci – Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ.

W celu zapoznania się z całością dokumentu w formacie PDF prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie.