Referendum 2015

Zarządzenie Nr 47/2015
Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Stary Targ. dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarzadzenie-Nr47-komisje-Referendum

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum z dnia 17 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 852)

1-Postanowienie-Prezydenta-referendum-2015

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

2-Infrmacja-o-warunkach-udzialu-w-glosowaniu-referendum-2015

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

3-Informacja-o-uprawnieniach-osob-niepelnosprawnych-referendum-2015

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

4-Wyjasnienie-dopisywania-do-spisu-wyborcow-referendum-2015

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

INFORMACJA Wójta Gminy Stary Targ z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej.

5-Zarzadzenie-o-tablicach-ogloszen-referendum-2015

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.

6a-Wniosek-o-sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa-Sejm-Senat-Referendum-1Referendum-2015

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM

6b-Zgoda-na-przyjecie-pelnomocnictwa-Sejm-Senat-Referendum(1)-referendum-2015

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W FORMACIE PDF (programy: Acrobat Reader, Foxit Reader lub inne podobne).
Dokumenty zostaną otwarte po kliknięciu na obrazek po lewej stronie opisu.