Inspektorat ZUS w Sztumie, 18 kwietnia 2018 r. organizuje dwa bezpłatne szkolenia.

Gdańsk, 9 kwietnia 2018 r.

 

Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego

100000/ 062 / 136 /2018-RRP

Szanowni Państwo,

Inspektorat ZUS w Sztumie, 18 kwietnia 2018 r. organizuje dwa bezpłatne szkolenia. Oba będą miały formę prezentacji multimedialnej i odbędą się siedzibie Inspektoratu przy ul. Mickiewicza 34.

Pierwsze, poświęcone sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych i ich korygowaniu, rozpocznie się o 09.00.

Jego program obejmuje zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych, zgłoszenie płatnika zgłoszenie do ubezpieczeń, wyrejestrowanie z ubezpieczeń, zasady rozliczania i opłacania składek oraz korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo pod adresem: beata.trafalska@zus.pl, bądź telefonicznie pod numerem (55) 276 67 10.

Kolejne szkolenie rozpocznie się o godzinie 10.30. Jego tematem będą elektroniczne zwolnienia lekarskie, czyli e-ZLA. Jest ono skierowane do płatników składek, ubezpieczonych i lekarzy.

Od lipca 2018 r. lekarze będą wystawiali zwolnienia wyłącznie w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy powinni przygotować się do obsługi takich dokumentów, a wiec ich odbioru, zarządzaniem obiegiem, a także archiwizacji. W czasie szkolenie lekarze dowiedzą się natomiast, jak założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, jak wygląda obsługa e-ZLA oraz jakie są formy jego podpisania.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo pod adresem: ewelina.trzcinska@zus.pl, bądź telefonicznie pod numerem: (55) 267 67 10.

Po każdym ze szkoleń zapewniamy możliwość założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego

Krzysztof Cieszyński

ul. Chmielna 27 / 33 www.zus.pl tel. 58 307 82 01

80-748 Gdańsk e-mail: rzecz.gdansk@zus.pl

Wybory Samorządowe w roku 2018.

UCHWAŁA NR XXXVIII/268/2018 z dnia 27 marca 2018 roku.

w sprawie: podziału gminy Stary Targ na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Dokument w formacie PDF znajduje się pod poniższym linkiem:

Uchwala-w-sprawie-podzialu-na-okregi-wyborcze-2018

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/269/2018 RADY GMINY Stary Targ z dnia 27 marca 2018 roku.

w sprawie: podziału Gminy Stary Targ na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dokument w formacie PDF znajduje się pod poniższym linkiem:

Uchwala-w-sprawie-podzialu-na-obwody-do-glosowania-2018

Debata z Policją w gminie Stary Targ w dniu 22 marca 2018 roku o godzinie 13:30 w GOK.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Dnia 22 marca o godzinie 13:30 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury na debatę z Policją.

Zostaną poruszone następujące tematy debaty:

  1. Bezpieczeństwo – nasza wspólna sprawa.
  2. Nie daj się oszukać !
  3. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
  4. Aplikacja Moja Komenda.

Na pytania w sprawie debaty odpowie Państwa Dzielnicowy: mł. asp. Łukasz Kunecki, tel 571 335 276

Zapraszamy !!!!

Ogłoszenie ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ w roku 2018

Zarządzenie Nr 6/2018
Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ w roku 2018.

Dokument w formacie PDF znajduje się pod adresem:

Rozstrzygniecie-konkursu-na-wsparcie-zadan-z-realizacji-sportu-2018

Ogłoszenie konkursu wyglądało tak:

Zarzadzenie-Nr1-2018-w-sprawie-konkursu-projektow-na-wsparcie-rozwoju-sportu

Zaproszenie na szkolenie w ZUS na dzień 22 marca 2018 roku.

Gdańsk, 12 marca 2018 r.

Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego
100000/ 062 / 91 /2018-RRP

Szanowni Państwo,

Inspektorat ZUS w Sztumie, 22 marca 2018 r. organizuje bezpłatne szkolenie. Będzie ono miało formę prezentacji multimedialnej i odbędą się siedzibie Inspektoratu przy ul. Mickiewicza 34. Rozpocznie się o 09:00

Szkolenie poświęcone będzie rencie z tytułu niezdolności do pracy i zasadom ustalania prawa do tego świadczenia.

Jego program obejmuje pojęcie niezdolności do pracy, okresy uwzględniane przy ustaleniu prawa do renty, staż uprawniający do renty oraz niezbędną dokumentację.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo pod adresem: mirosława.trec@zus.pl lub telefonicznie: 55 26 76 710.

Po szkoleniu zapewniamy możliwość założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego

Krzysztof Cieszyński

ul. Chmielna 27 / 33, 80-748 Gdańsk, www.zus.pl, tel. 58 307 82 01, e-mail: rzecz.gdansk@zus.pl

Zapraszamy do zbierania nakrętek – punkt zbierania znajduje się w Banku Spółdzielczym w Starym Targu.

Zbieramy wszystkie plastikowe nakrętki (PET) po napojach, sokach, kawie, mleku, ketchupie, chemii gospodarczej(szamponach, pastach do zębów, proszkach, płynach do płukania) środkach przemysłowych itp…
Dochód z ich sprzedaży przeznaczamy na rehabilitacje Weroniki. Koordynator:
E. Żarska – 602 365 259
ewik2005ster@gmail.com
Zbieramy tyle ile się da i jak długo się da. Bardzo dziękujemy. Rodzice Weroniki.

Bezpłatny projekt UE „Szkolenia językowe i komputerowe dla Pomorzan” – informacje.

Bezpłatny projekt UE „Szkolenia językowe i komputerowe dla Pomorzan” nr RPPM.0505.00-22-0015/16 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt jest całkowicie bezpłatny dla osób z województwa pomorskiego. Wszystkie osoby pełnoletnie mogą zapisywać się na kurs komputerowy, kurs języka niemieckiego lub kurs języka francuskiego.

Informacja koła łowieckiego „BAŻANT” w Malborku dotycząca zgłaszania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowieckie.

Zarząd koła łowieckiego „BAŻANT”  w Malborku niniejszym informuje, że na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich nr 184, 211 z ramienia koła łowieckiego uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń do oszacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych są osoby wymienione w poniższym dokumencie.

Dokument w formacie PDF zawiera informacje dotyczące danych kontaktowych osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń, informacje o formie zgłaszania, oraz informacje o zasiewach kukurydzy oraz groszku.

Informacja dotyczy głównie właścicieli gruntów rolnych.

KomunikatKolaLowieckiegoNr259-Bazant-w-Malborku

APEL Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami apelem Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej dotyczącymi ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Pełna treść informacji przekazanej przez dział ochrony środowiska Urzędu Gminy w Starym Targu:

ApelPomorskiegoLekarzaWeterynariiDoChodowcowTrzodyChlewnej-15-02-2018

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

http://www.gdansk.wiw.gov.pl/afrykanski-pomor-swin-(asf)

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2018 roku.

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 7 lutego 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2018.

Zamieszczony poniżej plik w formacie PDF zawiera: zarządzenie Wójta Gminy, ogłoszenie konkursu oraz wzór wniosku.

Zarzadzenie-Nr1-2018-w-sprawie-konkursu-projektow-na-wsparcie-rozwoju-sportu

Ferie zimowe w Starym Targu zaczynają się dnia 29 stycznia 2018 roku. Zapraszamy.

„FERIE ZIMOWE 2018” radośnie i zdrowe w GOK Stary Targ.

Od dnia 29.01.2018r, do dnia 9.02.2018 Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu zaprasza w godzinach od 9:00 do godziny 13:00 na zajęcia zorganizowane dla dzieci (obowiązkowe zapisy każdego dnia i przestrzeganie przez uczestników regulaminu zajęć).

Od dnia 29.01.2018 r, do dnia 02.02.2018, pierwszy tydzień ferii dodatkowo zajęcia sprawnościowe na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Stary Targ zorganizowane przez GOK – prowadzi Pan Łukasz Knapik.

Dnia 8 lutego 2018 o godzinie 12:00 przewidziano w GOK przedstawienie teatralne dla dzieci „Warkocz Królewny Wisełki”.

W programie zajęć w GOK prowadzonych przez Panią Bożenę Wójcicką będą zajęcia świetlicowe, karaoke, wspólne czytanie, projekcja bajek, zajęcia kulinarne, spotkania muzyczne, bale karnawałowe, zajęcia plastyczne. Niecodzienną formą zajęć będzie połączenie dwóch pasji – muzyki i plastyki „Muzyka kolorem malowana”. Przewidziano w czasie ferii liczne konkursy: układania puzzli, plastyczny, młodych talentów, kulinarny, wokalny itp.

ZAPRASZAMY !!!