DrzewkoZaMakulature-2014

Konferencja inauguracyjna dotycząca projektu „R@zem w sieci – Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ” – Zaproszenie na konferencje.

InformacjaOKonferencji-25-07-2014Wójt Gminy Stary Targ zawiadamia, że w dniu 25 lipca 2014 roku (piątek) o godzinie 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu odbędzie się konferencja inauguracyjna dotycząca projektu „R@zem w sieci – Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ”, na które zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Stary Targ zainteresowanych udziałem w projekcie.
Dzięki realizacji projektu 30 gospodarstw domowych otrzyma sprzęt komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu, a ich mieszkańcy uzyskają przeszkolenie.
Termin zgłaszania do projektu 31.07.2014 r.

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – Dotacje na innowacje.

PrzeciwdzialanieWykluczeniuCyfrowemu-9-07-2014-pierwszastronaProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Zarządzenie numer 27/2014 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Razem w sieci – Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ.

W celu zapoznania się z całością dokumentu w formacie PDF prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie.