OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG  O terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Stary Targ w rejonie obrębów Tropy Sztumskie i Kalwa pod nazwą "Wiatraki Tropy" www.bip.gminastarytarg.pl

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG O terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Stary Targ w rejonie obrębów Tropy Sztumskie i Kalwa pod nazwą „Wiatraki Tropy”. Więcej informacji na stronie www.bip.gminastarytarg.pl

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Starym Targu O PROGRAMIE RODZINA 500+

Program Rodzina 500plus (opublikowany w Dz. U. z 2016r. poz.195) – to 500zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800zł netto lub 1200zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI ?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez Internet lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Targu. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie Ośrodek sam będzie pozyskiwał podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszelkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

KIEDY BĘDZIE MOŻNA POBRAĆ WNIOSKI ?

Wnioski będzie można pobierać w siedzibie GOPS w Stary Targ w ostatnim tygodniu miesiąca marca br.

KIEDY BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI ?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz tj. od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć
kolejek i zapewni płynność wypłat.
Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do
30 września następnego roku kalendarzowego.
Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku.

Wszystkie aktualności dotyczące programu znajdą się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu pod adresem:

http://gops.gminastarytarg.pl/

Ogłoszenie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2016.

Zarządzenie numer 7/2016 roku z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2016.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi plikami w formacie PDF.

1-Zarzadzenie-o-konkursie–Wniosek–Wzor-Wniosku-2016

2-Zalacznik-do-ogloszenia-konkursu-2016

3-Uchwala-w-sprawie-warunkow-wspierania-sportu-na-terenie-Gminy-Stary-Targ-2016

Informacja o nowej grafice strony internetowej Urzędu Gminy.

Szanowni Państwo

W związku ze zmianami technicznymi u dostawcy usługi hostingowej dla Urzędu Gminy w Starym Targu stara wersja  strony oparta na starym webkreatorze nie będzie aktualizowana. Jest to zmiana niezależna ode mnie i nie mam na to wpływu. Mam nadzieję, że nowy wygląd strony spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Link do poprzedniej  wersji strony aktualizowanej do końca 2015 roku znajduje się w menu głównym pod obrazkiem w nagłówku strony.

Pozdrawiam

Daniel Jankowski – administrator

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2016 Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dokument w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na link poniżej.

KonsultacjeRocznegoProgramuWspolpracyZOrganizacjamiPozarzadowymiNaRok-2016-PDF

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Projekt Uchwały Rady Gminy Stary Targ w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stary Targ z organizacjami Pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.
Dokument w formacie PDF pokaże się po kliknięciu na link poniżej.

ProjektUchwalyKonsultacjiaNaRok-2016-PDF

Jesienna edycja 9 Pomorskich Dni Chopinowskich w Waplewie Wielkim.

Jesienna edycja 9 Pomorskich Dni Chopinowskich w Waplewie Wielkim odbędzie się w dniach 25-26 września b.r. Koncert drugiego dnia festiwalu będzie połączony z uroczystością otwarcia Pałacu Sierakowskich po jego gruntownej rewitalizacji obejmującej elewację i wszystkie wnętrza budynku.
Serdecznie zapraszamy melomanów i miłośników architektury do odwiedzin w Waplewie Wielkim, wysłuchania koncertów festiwalowych i zwiedzania wspaniale odnowionego Pałacu.
Więcej informacji tutaj:

https://www.facebook.com/ChopinGdansk?fref=ts