Informacja z dnia 6 czerwca 2013 roku.

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenach nadwiślańskich

 W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na odcinku Wisły w Tczewie dziś (tj. 15 kwietnia) o godz. 14.00 Wojewoda Pomorski ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin i powiatów województwa pomorskiego, zlokalizowanych na terenach nadwiślańskich. Pisma w tej sprawie rozesłano do służb oraz starostów powiatów: gdańskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, tczewskiego i sztumskiego.

Wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego skierowane jest głównie do służb i instytucji funkcjonujących na zagrożonym obszarze, które są odpowiedzialne za przeciwdziałanie skutkom powodzi i ochronę ludności. Stan pogotowia powoduje konieczność sprawdzenia gotowości działania jednostek zajmujących się akcją ratowniczą (PSP, policji, gminnych, powiatowych bądź wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego), przygotowanie do wprowadzenia dyżurów przeciwpowodziowych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, sprawdzenie możliwości korzystania z magazynów przeciwpowodziowych (drogi dojazdowe, dostępność do magazynów itp.) oraz wzmożoną obserwację stanów wód i wałów przeciwpowodziowych.

Informacja z dnia 26 marca 2013 roku

WynikKonkursu18marca2013r
Zarządzenie Nr 6/2013
Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ w roku 2013.

 

Informacja z dnia 13 marca 2013 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ z dnia 11 marca 2013 roku.

W dniu 23 marca 2013 roku (sobota) o godzinie 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Stary Targ. Tematem zebrania będzie:

1. Ustawa śmieciowa.

2. Zbiórka makulatury i elektrośmieci.

3. Wybór delegata na gminny zjazd spółek wodnych.

Podpisano: Wójt Gminy Stary Targ Wiesław Każmierski

Informacja z dnia 8 stycznia 2013 roku.

  XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Wzorem lat ubiegłych i w tym roku 13 stycznia zagra w naszej gminie Orkiestra Świątecznej Pomocy.  Sztab WOŚP zawiązał się przy Szkole Podstawowej w Szropach.  Szefem Sztabu jest pani Agnieszka Borsuk.
Współorganizatorem tej imprezy poza szkołą jest OSP w Szropach, Zespół Szkół w Starym Targu oraz GOK w Starym Targu.
Na rzecz Sztabu na terenie gminy Stary Targ będzie kwestowało 22 wolontariuszy. Odbędą się również tego dnia imprezy towarzyszące.
W Szropach w Domu Strażaka od godziny 15.00 odbędą się występy artystyczne  uczniów, zawody sportowe,
będzie można spróbować szczęścia w loterii fantowej oraz przystąpić do licytacji gadżetów WOŚP.
Z pewnością będzie cieszyła się powodzeniem Kawiarenka. Odważni mogą zaprezentować swoje zdolności wokalne w tradycyjnym Karaoke, a umiejętności ruchowe w grze Wii.
Czas umilać w Szropach będzie zespół Zibi-Tom. W Starym Targu od godziny 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury nie zabraknie również tego dnia atrakcji.
Loteria fantowa, licytacja gadżetów WOŚP,  występy dzieci i zespołu wokalno-instrumentalnego oraz mała gastronomia to propozycje organizatorów dla mieszkańców naszej gminy.
XXI Finał WOŚP zakończy się o godzinie 20.00 w Szropach jak również i w Starym Targu wspólnym światełkiem do nieba.

Informacja z dnia 17 grudnia 2012 roku.

Fundacja Akademia Transportu w Bydgoszczy, która rozpoczęła rekrutacje na cykl szkoleń szkoleń współfinansowanych z EFS, przeznaczonych dla wszystkich osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą. Projekt obejmuje rejon miejscowości Stary Targ.
Celem projektu jest podwyższanie kwalifikacji kierowców, wzrost konkurencyjności na lokalnym rynku pracy i wsparcie lokalnej gospodarki.
Cykl kursów obejmuje między innymi:
1. Szkolenie okresowe kat. C
2. Szkolenie dotyczące obsługi hydraulicznego dźwigu samochodowego (HDS)
3. Szkolenie dot. zarządzania w logistyce
Informacje i szczegóły dotyczące rekrutacji tel. 781 811 596 oraz na stronie internetowej www.pomorskie.przewoznicy.pl
Maciej Zagłoba-Zygler
Fundacja Akademia Transportu w Bydgoszczy
tel. 52 321 24 18