Informacja skierowana przez Inspekcje Weterynaryjną (Główny Lekarz Weterynarii) do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii.

W związku z wejściem w życie, w dniu 26 lutego 2014 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku w wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2014 r. poz 247) Główny Lekarz Weterynarii przekazuje wytyczne dotyczące stosowania niektórych przepisów ww. rozporządzenia.
W celu zapoznania się z całością dokumentu w formacie PDF (wymagane programy: Adobe Reader, Foxit Reader lub inna przeglądarka plików pdf) proszę o kliknięcie linku poniżej:

Wytyczne_GLWet_przem_i_polow_PZL_i_DLP-15-03-2014

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dotyczące utrzymania w mocy decyzji wojewody pomorskiego z dnia 22 marca 2011 roku dotyczącej zatwierdzenia projektu budowy i udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dotyczące utrzymania w mocy decyzji wojewody pomorskiego z dnia 22 marca 2011 roku dotyczącej zatwierdzenia projektu budowy i udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa lini kolejowej E-65, na odcinku Warszawa-Gdynia etap I w polsce”.
Obwieszczenie dotyczy głównie osób mających działki w obrębie miejscowości: Pietrzwałd, Kątki, Jurkowice, Kalwa, Dąbrówka Malborska, Gronajny, Koślinka, Nowa Wieś.
W celu zapoznania się z treścią całego obwieszczenia prosimy o kliknięcie na link poniżej:

ObwieszczeniePKP-16-10-2012

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Stary Targ w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2014.

ZARZĄDZENIE NR 3/14

Wójta Gminy Stary Targ

z dnia 6 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2014.

ZARZĄDZENIE NR 3/14. Wójta Gminy Stary Targ z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2014. W celu zapoznania się z dokumentem w formacie PDF (programy – Acrobat Reader, Foxit Reader) prosimy o kliknięcie na link poniżej:.

WsparcieRozwojuSportuOgloszenie7-02-2014

Uchwała nr VI/27/2011. Rady Gminy Stary Targ z dnia 22 lutego 2011 w sprawie określenia warunków, w tym organizacyjnych i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze Gminy Stary Targ

WsparcieRozwojuSportuUchwala7-02-2014

Załącznik do ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2014. Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu.

WsparcieRozwojuSportuFormularz7-02-2014

Załącznik do ogłoszenia konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2014. Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu.

WsparcieRozwojuSportu7-02-2014-DOC

 

Inauguracja Pierwszego Konkursu Tradycji i Kultury Szlacheckiej

KONKURS TRADYCJI I KULTURY SZLACHECKIEJ

W dniu 17 grudnia 2013 roku w Pałacu Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim odbyła się inauguracja Pierwszego Konkursu Tradycji i Kultury Szlacheckiej.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej. A jego głównym celem jest pobudzanie zainteresowania oraz rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat bogactwa kultury szlacheckiej. Organizatorami Konkursu są: Wójt Gminy Stary Targ, Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim oraz Stowarzyszenie Samorządne Powiśle.

Pracę należy dostarczyć do dnia 21 lutego 2014 roku  (termin został wydłużony) do sekretariatu Urzędu Gminy w Starym Targu.

Pełny regulamin konkursu oraz inne informacje znajdują się pod adresem, linkiem:

http://www.samorzadne-powisle.pl/index.php?page=artykuly&category=archiwum&id=konkurs_tradycji_i_kultury_szlacheckiej
oraz
http://www.samorzadne-powisle.pl/index.php?page=artykuly&category=archiwum&id=konkurs_przedluzony

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

GRAMY GRAMY GRAMY do końca świata i o jeden dzień dłużej!!!!

Zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu w dniu 12 stycznia 2014 roku w godzinach od 16:00 do 20:00. Informacji udziela kierownik GOK Pan Witold Szymanek.

 

Gramy również w Szropach jako samodzielny sztab w Szropach 12 stycznia 2014 r.

 

Sztab WOŚP w Szropach zawiązał się przy Szkole Podstawowej. Szefem Sztabu jest pani Sylwia Jakubowska. Współorganizatorem tej imprezy poza szkołą jest OSP w Szropach, Zespół Szkół w Starym Targu (odpowiedzialna p. Magdalena Gut-Marcinkowska) oraz GOK w Starym Targu.

 

Na rzecz WOŚP z ramienia naszego Sztabu na terenie gminy Stary Targ będzie kwestowało 22 wolontariuszy (7:30-20:00). Odbędą się również tego dnia imprezy towarzyszące, których początek przewiduje się na godzinę 16:00. W Szropach zapraszamy do Domu Strażaka , a w Starym Targu do GOK. XXII Finał WOŚP zakończy się o godzinie 20.00 w Szropach jak również i w Starym Targu wspólnym światełkiem do nieba.
Naszymi partnerami są: Ochotnicza Straż Pożarna w Szropach, Publiczne Gimnazjum w Starym Targu i Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu. Będziemy tego dnia, wzorem lat ubiegłych, kwestować na terenie naszej gminy. Imprezy towarzyszące kweście, połączone z licytacjami, odbywać się będą w Szropach oraz w Starym Targu. Informacji udziela Pani Mirosława Maczyszyn.

 

Cel zbiórki : ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW Oficjalna strona internetowa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:
http://www.wosp.org.pl/22_final_wosp