Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – Dotacje na innowacje.

PrzeciwdzialanieWykluczeniuCyfrowemu-9-07-2014-pierwszastronaProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Zarządzenie numer 27/2014 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Razem w sieci – Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ.

W celu zapoznania się z całością dokumentu w formacie PDF prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie.

18 LIPCA 2014 ROKU WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH

ZbiorkiPobliczne27-06-2014Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.
Oto istota wprowadzanych zmian:
Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne
Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.
Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy – można będzie prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.
W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.
Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.
Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498
Więcej informacji o: nowych zasadach zbiórek – na mac.gov.pl/zbiorki pracach nad projektem nowej ustawy o zbiórkach – mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne-po-nowemu, zgodach na zbiórki ogólnopolskie, wydanych przez MAC: mac.gov.pl/zbiorki-publiczne-decyzje-mac-na-podstawie-ustawy-o-zbiorkach-publicznych-z-1933-r.
tym, jak uzyskuje się bezpłatny podpis elektroniczny (profil zaufany) do kontaktów z administracją: www.cpi.gov.pl/profil_zaufany,164.html

Komunikat dla rolników – producentów żywności pochodzenia roślinnego działających na rynku spożywczym oraz rolników realizujących dostawy bezpośrednie żywności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku przypomina o konieczności rejestracji gospodarstw rolnych przez rolników działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną i/lub prowadzących dostawy bezpośrednie płodów rolnych u właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Powyższy obowiązek wynika z przepisów art. 63 ust. 1 i 2, pkt 1 i 12 oraz art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.). Uchylanie się od obowiązku rejestrowania skutkuje nałożeniem przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego kary pieniężnej zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 oraz art. 104 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem (linkiem):

http://pssemalbork.pis.gov.pl/?onas=184

PIKNIK Z ISKRĄ – SZTUMSKIE POLE

IV ZAWODY W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY O PUCHAR BURMISTRZA
MIASTA I GMINY SZTUM
termin: 08.06.2014 r.
piknik-z-iskra-08-06-2014miejsce: teren stadniny koni ISKRA w Sztumskim Polu (ul. Łąkowa 19) organizatorzy: Miasto i Gmina Sztum, Stowarzyszenie Miłośników Jazdy Konnej w Sztumskim Polu Klub Jeździecki ISRKA, Sztumskie Centrum Kultury partnerzy: Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kwidzyn, LGD – Kraina Dolnego Powiśla,
Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne, LKS Zantyr, Bank BGŻ, Elita Sp. z o. o., Stajnia ISKRA patronat medialny: Dziennik Bałtycki, Radio Malbork, TV Regionalna 24.pl, moliver.pl
PROGRAM:
11-18 – konkurs skoków – IV Zawody o puchar burmistrza miasta i gminy Sztum
12-15 – akcja „Drzewko za makulaturę”
12-16 – gry, zabawy i quizy dla dzieci dot. tematyki Unii Europejskiej
12 – nordic walking – prezentacja sztumskiej grupy i wymarsz leśnym szlakiem
13.30 – występ artystyczny grupy Sztumskiego Centrum Kultury
14 – Szlakiem Zamków Gotyckich – inauguracja sezonu rowerowego
15 – pokaz jazdy kozackiej – „Szabla i koń”
16.30 – Western w Sztumskim Polu – inscenizacja rodem z Dzikiego Zachodu
18 – koncert zespołu muzycznego
w ciągu dnia:
– promocja lokalnych smaków, rękodzieła
– przejażdżki w siodle i bryczką po lesie
– konkursy i atrakcje dla dzieci
– stoiska gastronomiczne

Kampania uświadamiająca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej

KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. SPRAWIEDLIWOŚCI
Dyrekcja A: Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych.
Dyrektor

Bruksela, 15/04/2014
DG JUST/Ares(2014)

 Kampania uświadamiająca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej

Wzrastająca mobilność obywateli Unii Europejskiej skutkuje rosnącą liczbą rodzin mających charakter międzynarodowy. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że rozstanie w rodzinie jest zawsze trudnym i przykrym wydarzeniem, ale gdy ma miejsce w kontekście międzynarodowym, związane z tym trudności i stres są często jeszcze większe.
Unia europejska podjęła działania mające na celu uproszczenie sytuacji prawnej, wprowadzając przepisy, które usprawnią transgraniczną współpracę na płaszczyźnie sądowej. Mimo to świadomość istnienia tych instrumentów unijnych i dostępność praktycznej pomocy powinna być zwiększona.
Wiceprzewodnicząca komisji europejskiej oraz komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding, przy współpracy z mediatorem Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka Robertą Angelilli ogłosiła rozpoczęcie kampanii uświadamiającej w kwestiach opieki nad dzieckiem, prawa do kontaktów z dzieckiem oraz rodzicielskiego uprowadzenia dziecka (patrz artykuł prasowy http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-451_pl.htm ). Kampania ta ma na celu informowanie międzynarodowych par na temat przepisów Unii Europejskiej oraz wspieranie umów, które będą zawierane w najlepszym interesie dziecka.
Dla każdego z powyższych celów Komisja Europejska przygotowała ulotkę oraz krótkie filmy wideo, które można uzyskać w każdym języku Unii Europejskiej. Ulotki są dostępne w postaci papierowej i elektronicznej. Aby dotrzeć z informacjami o istniejących przepisach do jak największej grupy międzynarodowych par, Komisja zwraca się z prośbą o udzielenie jej pomocy w rozpowszechnieniu tych materiałów głównym stronom zainteresowanym. Liczymy na Państwa pomoc, mając nadzieję że przyczyni się ona do sukcesu tej kampanii.
W załączniku znajdą Państwo wszystkie przydatne informacje i dane kontaktowe, dzięki którym będą mogli Państwo podjąć działania w ramach kampanii uświadamiającej.
Bardzo dziękuje za okazaną chęć współpracy.

Z wyrazami szacunku
Paraskevi Michou

Załączniki

W jaki sposób mogę zaangażować się w kampanie?

Komisja Europejska potrzebuje wsparcia w zakresie rozpowszechniania ulotek i filmów wideo do, których dostęp można kierować z własnej strony internetowej lub w biuletynach, a także wykorzystując kopie fizyczne.

Gdzie mogę znaleźć odpowiednie materiały komunikacyjne?

Wersje papierowe ulotek.
Kopie ulotek można zamawiać we wszystkich językach Unii Europjskiej ( z wyjątkiem irlandzkiego) za pośrednictwem witryny stworzonej przez brytyjski oddział organizacji Ecorys:
http://webservices.ecorys.com/branding/DgJ/

Wersje elektroniczne ulotek
Wersje elektroniczne ulotek można znaleźć w serwisie EU Bookshop:
Ulotka na temat opieki nad dzieckiem:
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/pl_PL/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=DS0114161
Ulotka na temat rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granice:
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/pl_PL/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=DS0114162

Filmy Wideo
Filmy wideo można wyświetlać i udostępniać za pomocą kanału w portalu YouTube należącego do Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości KE. Aby móc przesłać film wideo na swoją stronę, należy skopiować kod osadzenia z portalu YouTube.
Film wideo na temat opieki nad dzieckiem:
https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-310-pl.do
Film wideo na temat rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę:
https://e-justice.europa.eu/content_child_custody_and_visiting_rights-309-pl.do

Przekazujmy te informacje dalej:
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się o innych organizacjach w kraju, które mogą być zainteresowane tymi filmami i ulotkami, prosimy przekazać nam o tym informacje lub poprosić te organizacje o skontaktowanie się z brytyjskim oddziałem Ecorys w języku angielskim, francuskim lub niemieckim przesyłając wiadomość pod adres: family@uk.ecorys.com

Informacja skierowana przez Inspekcje Weterynaryjną (Główny Lekarz Weterynarii) do Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii.

W związku z wejściem w życie, w dniu 26 lutego 2014 r. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku w wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2014 r. poz 247) Główny Lekarz Weterynarii przekazuje wytyczne dotyczące stosowania niektórych przepisów ww. rozporządzenia.
W celu zapoznania się z całością dokumentu w formacie PDF (wymagane programy: Adobe Reader, Foxit Reader lub inna przeglądarka plików pdf) proszę o kliknięcie linku poniżej:

Wytyczne_GLWet_przem_i_polow_PZL_i_DLP-15-03-2014

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dotyczące utrzymania w mocy decyzji wojewody pomorskiego z dnia 22 marca 2011 roku dotyczącej zatwierdzenia projektu budowy i udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego dotyczące utrzymania w mocy decyzji wojewody pomorskiego z dnia 22 marca 2011 roku dotyczącej zatwierdzenia projektu budowy i udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa lini kolejowej E-65, na odcinku Warszawa-Gdynia etap I w polsce”.
Obwieszczenie dotyczy głównie osób mających działki w obrębie miejscowości: Pietrzwałd, Kątki, Jurkowice, Kalwa, Dąbrówka Malborska, Gronajny, Koślinka, Nowa Wieś.
W celu zapoznania się z treścią całego obwieszczenia prosimy o kliknięcie na link poniżej:

ObwieszczeniePKP-16-10-2012