Konferencja inauguracyjna dotycząca projektu „R@zem w sieci – Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ” – Zaproszenie na konferencje.

InformacjaOKonferencji-25-07-2014Wójt Gminy Stary Targ zawiadamia, że w dniu 25 lipca 2014 roku (piątek) o godzinie 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu odbędzie się konferencja inauguracyjna dotycząca projektu „R@zem w sieci – Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ”, na które zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Stary Targ zainteresowanych udziałem w projekcie.
Dzięki realizacji projektu 30 gospodarstw domowych otrzyma sprzęt komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu, a ich mieszkańcy uzyskają przeszkolenie.
Termin zgłaszania do projektu 31.07.2014 r.

Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – Dotacje na innowacje.

PrzeciwdzialanieWykluczeniuCyfrowemu-9-07-2014-pierwszastronaProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Zarządzenie numer 27/2014 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. „Razem w sieci – Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ.

W celu zapoznania się z całością dokumentu w formacie PDF prosimy o kliknięcie na obrazek po lewej stronie.

18 LIPCA 2014 ROKU WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH

ZbiorkiPobliczne27-06-2014Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.
Oto istota wprowadzanych zmian:
Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne
Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.
Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy – można będzie prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.
W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.
Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.
Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498
Więcej informacji o: nowych zasadach zbiórek – na mac.gov.pl/zbiorki pracach nad projektem nowej ustawy o zbiórkach – mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne-po-nowemu, zgodach na zbiórki ogólnopolskie, wydanych przez MAC: mac.gov.pl/zbiorki-publiczne-decyzje-mac-na-podstawie-ustawy-o-zbiorkach-publicznych-z-1933-r.
tym, jak uzyskuje się bezpłatny podpis elektroniczny (profil zaufany) do kontaktów z administracją: www.cpi.gov.pl/profil_zaufany,164.html