Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o dniu Dnia Dziecka Utraconego.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie informuje o dniu Dnia Dziecka Utraconego obchodzonym po raz IX, wspólnie z Parafią Św. Anny oraz św. Andrzeja Boboli w Sztumie przy współpracy ze Szpitalem Polskim w Sztumie.

Zgodnie z zawartym przez MGOPS w Sztumie porozumieniem ze Szpitalem Polskim w Sztumie,  na podstawie oświadczeń matek dzieci przedwcześnie narodzonych, płody przechowywane są przez zakład pogrzebowy a następnie raz w roku dokonywany jest ich pochówek.

Msza święta w intencji przedwcześnie zmarłych dzieci i ich rodziców odbędzie się dnia 15 października 2019r. o godz. 10;00 w Kościele Św. Andrzeja Boboli w Sztumie, a następnie o godz. 11;00 zostanie dokonany pochówek dzieci nienarodzonych w mogiłce „Pamięci dzieci utraconych” na cmentarzu Zajezierze w Sztumie.

Msza święta w intencji przedwcześnie zmarłych dzieci i ich rodziców odbędzie się dnia 15 października 2019r. o godz. 10;00 w Kościele Św. Andrzeja Boboli w Sztumie, a następnie o godz. 11;00 zostanie dokonany pochówek dzieci nienarodzonych w mogiłce „Pamięci dzieci utraconych” na cmentarzu Zajezierze w Sztumie.

Akcja Mural – nowy konkurs w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”.

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza uczniów szkół podstawowych z całej Polski do wzięcia udziału w Akcji Mural. Najlepszy pomysł na mural ozdobi ścianę w centrum Warszawy. Dzieci
i młodzież mogą rywalizować o atrakcyjne nagrody zarówno dla zwycięskiej klasy, jak i całej szkoły. Konkurs trwa od 1 października do 15 grudnia 2019 r.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się pod linkiem:

Informacja powiatowego lekarza weterynarii w Malborku w sprawie strategii zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku informuje, że jedną ze składowych strategii zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu sztumskiego jest postawienie bariery z repelentów odstraszających dziki. Bariera będzie postawiona wzdłuż dróg krajowych 515 i 519 na trasie: Dzierzgoń – Stary Dzierzgoń – Przezmark – Zalewo. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku prosi o zachowanie ostrożności oraz nie dotykanie repelentów.

Alert pogodowy z dnia 30.08.2019 roku.

WCZKG.1398 woj. pomorskie IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 pomorskie (17 powiatów) do g.19.00 dn. 01.09.2019 temp. maks 30-32 st, temp min 18-20 st. Dotyczy 17 z 20 powiatów: bez pucki, m.Gdynia i m. Sopot

Informacje o pogodzie.

WCZKG.1397

WCZKG.1397 woj. pomorskie, WOJEWÓDZTWO POMORSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE, ZBIORCZO NR 121 Zjawisko/Stopien zagrożenia, Burze z gradem/1 Obszar woj pomorskie Ważność od godz. 14:00 dnia 29.08.2019 do godz. 01:00 dnia 30.08.2019, Prawdopodobieństwo 80% Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad. Uwagi Brak.

WCZKG.1393 pomorskie ZARZĄDZENIE NR 141 PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych § 1. Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59.

P-121-144-19

ZARZĄDZENIE NR 141 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia

w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące występowania wirusa ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń) w słomie i sianie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii zakazuje karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszaru zagrożenia oraz wykorzystania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia.

Pełna treść pisma w formacie PDF znajduje się pod linkiem: