„Twoja nowa szansa! – kompleksowy program wsparcia osób przewidzianych do zwolnienia na pomorskim rynku pracy” RPPM.05.06.00-22-0088/17.

Szanowni Państwo,

Miło mi jest poinformować iż z dniem 10.12.2018 r. ruszamy z nową rekrutacją do projektu „Twoja nowa szansa! – kompleksowy program wsparcia osób przewidzianych do zwolnienia na pomorskim rynku pracy” RPPM.05.06.00-22-0088/17. W związku z wprowadzonymi zmianami, również 10.12.2018 r. pojawią się aktualne dokumenty na naszej stronie internetowej (te dostępne na stronie są nieaktualne, więc proszę ich na razie nie wypełniać) i tylko z tych wzorów powinni korzystać kandydaci do projektu. Ponadto uprzejmie informuję iż zgodnie z regulaminem, dokumenty złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, bądź po terminie zakończenia rekrutacji, jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu. Kandydat ma możliwość wycofania dokumentów i złożenia ich ponownie, lecz jedynie w przypadku, gdy nie upłynął termin składania formularzy rekrutacyjnych.

W celu zdobycia szczegółowy informacji, zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej – www.mcs.edu.pl, zakładka Obszary Działalności -> Projekty -> Realizowane, gdzie znajdują się wszystkie informacje dot. realizowanych przez nas projektów.

Z poważaniem,Aleksandra Ratkiewicz,Specjalista ds. pozyskiwania środków z UE,Dział Pozyskiwania Środków z UE,e-mail: a.ratkiewicz@mcs.edu.pl

telefon: 533-628-183  www.mcs.edu.pl

Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała

Informacja prasowa                                                               Warszawa, 5 grudnia 2018 r.

Stypendia sportowe Funduszu Natalii Partyki – IV edycja wystartowała

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił IV edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, szukających dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

Natalia Partyka – czterokrotna mistrzyni paraolimpijska, trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich, medalista mistrzostw Europy, wielokrotna reprezentantka Polski w tenisie stołowym – utworzyła fundusz stypendialny, który od trzech lat, dzięki partnerstwu z siecią Biedronka, przyznaje stypendia dla zdolnych sportowców.

W związku z tym, że w tenisa stołowego gram długo, wiem, z czym wiąże się kariera sportowca. To mnóstwo przeszkód i wyrzeczeń. W czasie swojej kariery spotkałam wiele bardzo życzliwych mi osób, które w różny sposób mi pomagały. Cieszę się, że mój Fundusz pełni podobną rolę dla wielu młodych talentów. – mówi Natalia Partyka.

W trzech dotychczasowych edycjach Konkursu stypendia zdobyło 33 sportowców. W III edycji do grona stypendystów dołączyli między innymi Oskar Kwiatkowski, utalentowany snowboardzista i Łukasz Niedziałek – utytułowany młody chodziarz. Dominik Bury – wielokrotny medalista w biegach narciarskich otrzymał wsparcie Funduszu aż dwa razy. Stypendystami Funduszu zbyli również Bartosz Tyszkowski – zdobywca srebrnego medalu w pchnięciu kulą podczas Igrzysk Paraolimpijskich w RIO oraz Maria Andrejczyk, która z sukcesem zakończyła udział w olimpiadzie w Brazylii, zajmując czwartą pozycję w konkursie rzutu oszczepem.

Kto może dostać stypendium z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki?

Sportowcy w wieku od 17 do 22 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich.

Stypendium otrzymają kandydaci, którzy z różnych przyczyn mają problemy z rozwojem kariery, ale jednocześnie mają sprecyzowane cele sportowe.

Stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także krótką prezentację wideo. Wnioski stypendialne należy składać do 14 grudnia 2018 r.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne są na stronie www.fundusznataliipartyki.pl

Kontakt:

e-mail: stypendium@fundusznataliipartyki.pl  tel: 22 825 70 22

www.fundusznataliipartyki.pl

Partnerzy funduszu:

SYLWESTER 2018/2019 – ZAPRASZAMY

Zabawa Sylwestrowa w Starym Targu przy zespole instrumentalno-wokalnym.

Cena 120 zł od pary (impreza koszykowa).

Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu, ul. Nowotarska 1.

Zapisy wraz z wpłatą – do 10 grudnia 2018 r.

Dodatkowe informacje GOK Stary Targ, telefon kontaktowy 666 325 415

Ilość miejsc ograniczona.

Uczestnicy obrad sesji Rady Gminy Stary Targ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy Stary Targ są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – tzw. RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Stary Targ (82-410), ul Główna 20, tel. 556405050, mail sekretariat@gminastarytarg.pl jest Wójt Gminy Stary Targ.

Wójt Gminy, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pani/Pan prawo skontaktować się pod nr tel. 552394874, email: OD@fioi.org

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą by podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, Iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście w archiwum.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Wójt Gminy Stary Targ

/-/ Wiesław Kaźmierski

INFORMACJA – w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych w dniu wyborów

INFORMACJA

WÓJTA GMINY STARY TARG

z dnia 04.10 2018 r.

w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych w dniu wyborów

Informuje się, że osoby starsze oraz niepełnosprawne, w tym szczególnie posiadające problemy z poruszaniem się, mogą nieodpłatne skorzystać z transportu samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych w dniu głosowania tj. 21.10. 2018 r. z miejsca swojego zamieszkania do lokalu wyborczego i z powrotem, w wyborach do wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10. 2018 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny nr 556405050.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie godziny przyjazdu. Dziękuję!

Wójt Gminy Stary Targ

/-/

Wiesław Kaźmierski

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Stary Targ informuje o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań publicznych Gminy Stary Targ na rok 2019, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Rocznego Programu Współpracy na rok 2019 Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami, a Gminą Stary Targ. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Stary Targ Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 18 października 2018 roku. Uwagi i opinie, co do sprawy poddanej konsultacji, o której mowa w § 1 mogą być przedstawione w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą elektroniczną na adres email: sekretarz@gminastarytarg.pl

Z-ca Wójta Gminy Stary Targ

Paweł Kaszyński

Zapraszamy do zapoznania się z projektem uchwały w formacie PDF oraz docx (możliwość edycji po pobraniu na własny komputer):

Konsultacje-program-wspolpracy-na-rok-2019r-PDF

Konsultacje-program-wspolpracy-na-rok-2019r-DOCX

Zapraszamy do udziału w konkursie na patriotyczno-niepodległosciową dekoracje witryny sklepowej oraz domu mieszkalnego.

REGULAMIN
I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Komitet Organizacyjny. Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Wójta Gminy Stary Targ.
II. TEMAT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest patriotyczno-nipepodległościowa dekoracja witryn handlowych i domu mieszkalnego w ciekawej i pomysłowej formie.
III. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji obchodów najważniejszych polskich świąt państwowych oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez formy przekazu artystycznego.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs organizowany jest dla właścicieli punktów handlowych działających na terenie gminy Stary Targ oraz mieszkańców. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie swojego udziału do dnia 2 listopada 2018 r. osobiście w Urzędzie Gminy Stary Targ.
V. OCENA
Jury powołane przez przez Organizatora dokona oceny dekoracji w dniu 5 listopada 2018 roku w godzinach od 10:00 do 13:00.
VI. KRYTERIA OCENY
1. Pomysłowość (oryginalność, walory patriotyczne, nawiązanie do tradycji).
2. Związek z kształtowaniem patriotyczno-niepodległosciowych postaw społecznych.
3. Rozmiar dekoracji (w tym pracochłonność w przygotowaniu dekoracji).
4. Estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny.
VII. NAGRODA
Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę przygotowaną przez Komitet organizacyjny Obchodów 100-lecia Niepodległości.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania wielu nagród i wyróżnień.
VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów 11 listopada 2018 r. w GOK w Starym Targu.
Podpisano Z-ca Wójta Gminy Gminy Paweł Kaszyński.