Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

GRAMY GRAMY GRAMY do końca świata i o jeden dzień dłużej!!!!

Zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu w dniu 12 stycznia 2014 roku w godzinach od 16:00 do 20:00. Informacji udziela kierownik GOK Pan Witold Szymanek.

 

Gramy również w Szropach jako samodzielny sztab w Szropach 12 stycznia 2014 r.

 

Sztab WOŚP w Szropach zawiązał się przy Szkole Podstawowej. Szefem Sztabu jest pani Sylwia Jakubowska. Współorganizatorem tej imprezy poza szkołą jest OSP w Szropach, Zespół Szkół w Starym Targu (odpowiedzialna p. Magdalena Gut-Marcinkowska) oraz GOK w Starym Targu.

 

Na rzecz WOŚP z ramienia naszego Sztabu na terenie gminy Stary Targ będzie kwestowało 22 wolontariuszy (7:30-20:00). Odbędą się również tego dnia imprezy towarzyszące, których początek przewiduje się na godzinę 16:00. W Szropach zapraszamy do Domu Strażaka , a w Starym Targu do GOK. XXII Finał WOŚP zakończy się o godzinie 20.00 w Szropach jak również i w Starym Targu wspólnym światełkiem do nieba.
Naszymi partnerami są: Ochotnicza Straż Pożarna w Szropach, Publiczne Gimnazjum w Starym Targu i Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu. Będziemy tego dnia, wzorem lat ubiegłych, kwestować na terenie naszej gminy. Imprezy towarzyszące kweście, połączone z licytacjami, odbywać się będą w Szropach oraz w Starym Targu. Informacji udziela Pani Mirosława Maczyszyn.

 

Cel zbiórki : ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ I GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW Oficjalna strona internetowa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy:
http://www.wosp.org.pl/22_final_wosp
 

Informacja z dnia 6 czerwca 2013 roku.

Pogotowie przeciwpowodziowe na terenach nadwiślańskich

 W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na odcinku Wisły w Tczewie dziś (tj. 15 kwietnia) o godz. 14.00 Wojewoda Pomorski ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin i powiatów województwa pomorskiego, zlokalizowanych na terenach nadwiślańskich. Pisma w tej sprawie rozesłano do służb oraz starostów powiatów: gdańskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, tczewskiego i sztumskiego.

Wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego skierowane jest głównie do służb i instytucji funkcjonujących na zagrożonym obszarze, które są odpowiedzialne za przeciwdziałanie skutkom powodzi i ochronę ludności. Stan pogotowia powoduje konieczność sprawdzenia gotowości działania jednostek zajmujących się akcją ratowniczą (PSP, policji, gminnych, powiatowych bądź wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego), przygotowanie do wprowadzenia dyżurów przeciwpowodziowych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, sprawdzenie możliwości korzystania z magazynów przeciwpowodziowych (drogi dojazdowe, dostępność do magazynów itp.) oraz wzmożoną obserwację stanów wód i wałów przeciwpowodziowych.