Informacja z dnia 13 marca 2013 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ z dnia 11 marca 2013 roku.

W dniu 23 marca 2013 roku (sobota) o godzinie 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Stary Targ. Tematem zebrania będzie:

1. Ustawa śmieciowa.

2. Zbiórka makulatury i elektrośmieci.

3. Wybór delegata na gminny zjazd spółek wodnych.

Podpisano: Wójt Gminy Stary Targ Wiesław Każmierski

Informacja z dnia 8 stycznia 2013 roku.

  XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Wzorem lat ubiegłych i w tym roku 13 stycznia zagra w naszej gminie Orkiestra Świątecznej Pomocy.  Sztab WOŚP zawiązał się przy Szkole Podstawowej w Szropach.  Szefem Sztabu jest pani Agnieszka Borsuk.
Współorganizatorem tej imprezy poza szkołą jest OSP w Szropach, Zespół Szkół w Starym Targu oraz GOK w Starym Targu.
Na rzecz Sztabu na terenie gminy Stary Targ będzie kwestowało 22 wolontariuszy. Odbędą się również tego dnia imprezy towarzyszące.
W Szropach w Domu Strażaka od godziny 15.00 odbędą się występy artystyczne  uczniów, zawody sportowe,
będzie można spróbować szczęścia w loterii fantowej oraz przystąpić do licytacji gadżetów WOŚP.
Z pewnością będzie cieszyła się powodzeniem Kawiarenka. Odważni mogą zaprezentować swoje zdolności wokalne w tradycyjnym Karaoke, a umiejętności ruchowe w grze Wii.
Czas umilać w Szropach będzie zespół Zibi-Tom. W Starym Targu od godziny 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury nie zabraknie również tego dnia atrakcji.
Loteria fantowa, licytacja gadżetów WOŚP,  występy dzieci i zespołu wokalno-instrumentalnego oraz mała gastronomia to propozycje organizatorów dla mieszkańców naszej gminy.
XXI Finał WOŚP zakończy się o godzinie 20.00 w Szropach jak również i w Starym Targu wspólnym światełkiem do nieba.

Informacja z dnia 17 grudnia 2012 roku.

Fundacja Akademia Transportu w Bydgoszczy, która rozpoczęła rekrutacje na cykl szkoleń szkoleń współfinansowanych z EFS, przeznaczonych dla wszystkich osób pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą. Projekt obejmuje rejon miejscowości Stary Targ.
Celem projektu jest podwyższanie kwalifikacji kierowców, wzrost konkurencyjności na lokalnym rynku pracy i wsparcie lokalnej gospodarki.
Cykl kursów obejmuje między innymi:
1. Szkolenie okresowe kat. C
2. Szkolenie dotyczące obsługi hydraulicznego dźwigu samochodowego (HDS)
3. Szkolenie dot. zarządzania w logistyce
Informacje i szczegóły dotyczące rekrutacji tel. 781 811 596 oraz na stronie internetowej www.pomorskie.przewoznicy.pl
Maciej Zagłoba-Zygler
Fundacja Akademia Transportu w Bydgoszczy
tel. 52 321 24 18

Informacja z dnia 24 września 2012 roku.

OchronaBioroznorodnosci25-09-2012Ochrona bioróżnorodności naszą szansą – 2011Szpak naszym sąsiadem”. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „PROMYK” z siedzibą w Dąbrówce Malborskiej przystąpiło w 2011 roku do realizacji projektu organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi – „Ochrona bioróżnorodności naszą szansą – 2011”.

Informacja z dnia 28 sierpnia 2012 roku.

ZmianaKomunikatuDlaPrzedsiebiorcow-30-08-2012UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki
są BEZPŁATNE.