Przypominamy o możliwości przekazania jednego procenta podatku za rok 2017 na Organizacje Pożytku Publicznego.

W celu przekazania 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego za zeszły rok należy wpisać w zeznaniu podatkowym za rok 2017 w odpowiednim miejscu odpowiedni KRS. Pełna lista takich OPP znajduje się pod adresem internetowym:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html

oraz więcej informacji znajduje się pod adresem:

http://poradnik.ngo.pl/jeden-procent

Zapraszamy do przekazania 1% procenta podatku dla małego Dominika który jest prawnuczkiem Pani Szmiłyk.

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Gminy Stary Targ składam życzenia radości i spokoju. Niech czas spędzony w gronie Rodziny i przyjaciół przy wigilijnym stole i wspólnie śpiewanych kolędach, wypełniony będzie ciepłem i miłością. Niech refleksja nad cudem jaki wydarzył się przed dwoma tysiącami lat w Betlejem przyniesie nadzieję aby nadchodzący Nowy Rok 2018 był czasem spełnionych oczekiwań i planów a każdy dzień obdarzał pogodą ducha.

Administrator strony www.gminastarytarg.pl .

MAMMOGRAFIA -Zbadaj się i zyskaj spokój.

LUXMED DIAGNOSTYKA oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego  Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Stary Targ dnia 8 grudnia 2017 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 przy Urzędzie Gminy ulica Główna 20.

Zarejestruj się: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, sobota w godzinach od 9:00 do 15:00.

Telefon 58 666 24 44 lub on-line: www.mammo.pl

Program zajęć dla Dzieci i Młodzieży realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu.

PROGRAM ZAJĘĆ – GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYM TARGU

Zajęcia plastyczne – poniedziałek od godz. 12:30.

Zajęcia muzyczne i wokalne – wtorek od godz. 16:00

Zajęcia taneczne – czwartek od godz. 15:30

 

Kawiarenka internetowa od poniedziałku do piątku od godz. 14:00 do 18:00, sobota od 9:00 do 12:00.

Jeden raz w miesiącu spotkania „Muzyczny Maxin” piosenki, pląsy i zabawy interaktywne (ostatni piątek miesiąca).

Ogłoszenia zamieszczone w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu.

Dnia 3 grudnia 2017 roku po Mszy Św. o godz. 11:00 w kościele w Starym Targu odbędzie się spotkanie z Mikołajem dla wszystkich dzieci z sołectwa Stary Targ, Nowy Targ, Tropy Sztumskie, Kątki.

Przyjdź ! Mikołaj będzie na ciebie czekał !

Organizatorzy: Caritas Stary Targ, Urząd Gminy Stary Targ, GOK Stary Targ, Sołectwa.

 

 

 

Studio Teatralne Krak-Art z okazji Mikołajek serdecznie zaprasza na spektakl pt. Kaczka Cudaczka dla Wszystkich Dzieci który odbędzie się dnia 7 XII o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu.

 

 

 

 

 

Inspektorat ZUS w Sztumie 27 listopada 2017 r. organizuje bezpłatne szkolenia dla płatników składek.

REGIONALNY RZECZNIK PRASOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Gdańsk, dnia 20 listopada 2017 r.

100000/ 062 / 348 / 2017-RRP

Szanowni Państwo,

Inspektorat ZUS w Sztumie 27 listopada 2017 r. organizuje kolejne, bezpłatne szkolenia dla płatników składek. Omówione będą dwa tematy: e-Składka – nowy wymiar rozliczeń oraz e-ZLA – elektroniczna obsługa zwolnień lekarskich.

Szkolenie w formie prezentacji multimedialnej rozpocznie się o 10.00 w siedzibie Inspektoratu przy ul. Mickiewicza 34.

Pierwszy z tematów związany jest z wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2018 r. zmianami w opłacaniu składek. Przedsiębiorcy otrzymają jeden własny rachunek bankowy, na który będą wpłacać składki jedną wpłatą. Trzy lub cztery przelewy zastąpi jeden. To oszczędność czasu i niższe koszty obsługi płatności.

Program szkolenia w tym zakresie obejmuje zasady opłacania składek do 31 grudnia 2017 r. i od 1 stycznia 2018 r., informacje o Numerze Rachunku Składkowego, zasady podziału wpłaty na ubezpieczenia i fundusze, zasady rozliczania wpłaty na poszczególne ubezpieczenia oraz fundusze. Zostaną także przestawione korzyści wynikające ze zmiany sposobu opłacania składek.

Drugi temat poświęcony jest obsłudze elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od lipca przyszłego roku lekarze będą wystawiali zwolnienia tylko w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy powinni przygotować się do obsługi takich dokumentów. Przede wszystkim są to kwestie związane odbiorem e-ZLA, zarządzaniem obiegiem dokumentu, a także archiwizacją e- dokumentów.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo: anna.stepien-gappa@zus.pl elzbieta.lozowicka@zus.pl lub telefonicznie: 55 267 67 05, 55 267 67 10

Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński

www.zus.pl                                                                   tel. 58-307-82-00, fax. 58-301-84-59

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Targ

Gmina Stary Targ otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. ,,Usuwanie Wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stary Tary – edycja 2017′, Został osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy. Masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosi łącznie 36,0 Mg. Przedsięwzięcie w zakresie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest objęło 7 budynków. Koszt kwalifikowanych zadania wynosił 27 564,00 zł natomiast kwota dotacji 20 673,00 zł.

Na przedmiotowe zadanie uzyskano dotację udzielaną przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z odziałem środków udostępnionych przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu
Priorytetowego WFOŚiGW pn. ,,SYSTEM –  Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Muzeum Powstania Warszawskiego pragnie wyróżnić i uhonorować osoby zaangażowane w prace społeczne, życie lokalnych społeczności, a także te, które dokonały bohaterskiego czynu.

Czy bohaterem można być tylko w nadzwyczajnych okolicznościach? Czy można dokonać szlachetnego czynu w codziennych sytuacjach? Jeśli znasz kogoś, kto bezinteresownie robi wyjątkowe rzeczy dla innych, zgłoś go do Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Do 10 grudnia każdy może zgłosić współczesnego bohatera. Nagrodę, która przyznawana jest od sześciu lat, ustanowiło Muzeum Powstania Warszawskiego.

Już po raz siódmy Muzeum Powstania Warszawskiego pragnie wyróżnić i uhonorować osoby zaangażowane w prace społeczne, życie lokalnych społeczności, a także te, które dokonały bohaterskiego czynu. W każdym środowisku, w każdym miejscu Polski żyją ci, których można nazwać „powstańcami czasu pokoju”. W poprzednich edycjach jury nagrodziło m.in. nastolatka, który wskoczył do rzeki i uratował dwoje tonących dzieci, policjanta, który uratował mężczyznę znajdującego się w ogarniętym pożarem budynku, czy studenta, który będąc na wakacjach, ocalił życie czterech osób.

Bohaterem można zostać w każdych okolicznościach, w tych ekstremalnych i tych codziennych. Jestem pełen uznania i szacunku dla ludzi, którzy nie zajmując się profesjonalnie ratownictwem, decydują się na heroiczne czyny, często ryzykując własne życie dla ratowania innych. Do ekstremalnych sytuacji, na przykład tych w górach, jesteśmy przygotowani lub możemy się ich spodziewać. Te codzienne zdarzają się w jak najmniej oczekiwanym momencie i miejscu. Najbardziej nas zaskakują i wymagają błyskawicznej reakcji, odwagi, a nawet poświęcenia – podkreśla Jacek Dębicki, naczelnik GOPR, członek Kapituły Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”.

Nagroda upamiętnia postać Jana Rodowicza „Anody” – legendarnego żołnierza Batalionu „Zośka”, uczestnika akcji pod Arsenałem, kawalera Orderu Virtuti Militari, dwukrotnie odznaczonego Krzyżem Walecznych oraz pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a przede wszystkim wspaniałego kolegi. Dzięki temu wyróżnieniu Muzeum Powstania Warszawskiego pielęgnuje pamięć o Powstańcach Warszawskich oraz promuje wartości, którymi kierowali się bohaterowie wydarzeń 1944 roku, walcząc o wolną Polskę.

Zbieramy się wokół pamięci o Janie Rodowiczu „Anodzie”, dyskutując o wielkości, odwadze, sile charakteru, miłości do ojczyzny. Za sprawą nominowanych i laureatów Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” dostrzegamy wyraźniej postawy godne naśladowania, współczesnych bohaterów, których pasja i zaangażowanie społeczne wykraczają poza wszelkie ramy. Ludzie ci działają i inspirują społeczność. Są przykładem tego, że każdy z nas może kształtować rzeczywistość – zaznacza Dariusz Karłowicz, prezes zarządu Fundacji Świętego Mikołaja, członek Kapituły Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”.

Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest osobom, które wykazują się „codziennym heroizmem” – bez względu na trudności i niepowodzenia poświęcają się pracy społecznej, pomagają słabszym, reagują na krzywdę i niesprawiedliwość.

Nagrodę im. Jana Rodowicza „Anody” traktujemy jako kontynuację dzieła Powstańców Warszawskich. Jesteśmy przekonani, że wartości wpisane w etos Powstańca są aktualne i dzisiaj. Odwaga, honor, odpowiedzialność, poświęcenie, ale też empatia, pracowitość, koleżeństwo są ważne w każdych czasach, także – a może nawet szczególnie – w czasach pokoju. Aktywność społeczna i obywatelska to jedna z form korzystania z wolności, o którą walczyli Powstańcy Warszawscy. Propagowanie tych ponadczasowych wartości jest bardzo ważne, zawsze bowiem potrzebni są „zwykli niezwykli” bohaterowie – powiedział Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, organizacji pozarządowych, mediów, placówek edukacyjnych i instytucji kultury wieść o nagrodzie dociera do wyjątkowych osobowości – społeczników z całego kraju. Popularyzacja postaci Jana Rodowicza „Anody” i sylwetek nominowanych oraz laureatów nagrody przyczynia się do propagowania postaw patriotycznych i altruistycznych oraz urzeczywistniania koncepcji społeczeństwa obywatelskiego. Zgłoszenie kandydatów do konkursu może jednocześnie stanowić symboliczne podziękowanie ze strony lokalnej społeczności i wyraz wdzięczności za ich codzienny trud.

Honorowe wyróżnienie przyznawane jest w trzech kategoriach

za całokształt dokonań oraz godną naśladowania postawę życiową;

za aktywność społeczną (np. dzieło, inicjatywę) stanowiącą wzór dla młodego pokolenia;

za wyjątkowy czyn (np. podjęcie błyskawicznej decyzji ratowania zagrożonego życia ludzkiego).

Wybór nominowanych, a następnie laureatów spośród nadesłanych kandydatur jest zadaniem niezwykle złożonym, wymagającym empatii i podejmowania trudnych decyzji. W Kapitule Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” zasiadają m.in. ks. Andrzej Augustyński (twórca Stowarzyszenia Siemacha), s. Małgorzata Chmielewska (przełożona Wspólnoty Chleb Życia), Jacek Dębicki (naczelnik GOPR), płk Piotr Gąstał (b. dowódca Jednostki Wojskowej 2305 GROM Cichociemni), Anna Gołębicka (menedżer marketingu, strateg komunikacji), dr Dariusz Karłowicz (filozof, publicysta, współtwórca i prezes zarządu Fundacji Świętego Mikołaja), Jan Rodowicz (stryjeczny bratanek patrona nagrody), Jakub Wygnański (prezes zarządu Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”) i Damian Zadeberny (prezes zarządu Fundacji ZPKM Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska).

Do nagrody mogą być zgłaszane osoby, które angażują się społecznie, m.in. aktywizują lokalne społeczności, przywracają lokalne tradycje przez kultywowanie wiedzy historycznej, rozwój kultury, edukację patriotyczną, wyrównują szanse dzieci i młodzieży z terenów wiejskich bądź osiedli socjalnych, czy też udzielają pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym. W kategorii „Wyjątkowy czyn” czekamy na przykłady wspaniałej postawy, odwagi i roztropności.

Zgłoszenia można wysyłać do 10 grudnia 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.1944.pl (   https://www.1944.pl/artykul/zglos-swojego-kandydata-do-nagrody-im.-jana-ro,4727.html  )  można wysłać za pomocą e-maila na adres: anoda@1944.pl i korespondencyjnie: Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w Muzeum Powstania Warszawskiego w pierwszej połowie marca 2018 roku, w 95. rocznicę urodzin Jana Rodowicza „Anody”.

www.1944.pl | www.facebook.com/1944pl | www.anoda.org

Bank Spółdzielczy w Sztumie – Twoja szansa na ULGĘ PODATKOWĄ

Szczegóły na spotkaniu dotyczącym zabezpieczenia przyszłości finansowej na emeryturze, które odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 r., o godzinie 16.00 w Sali Bankietowej „Parafka”,ul. Moniuszki 3 w Malborku (Nowa Wieś)                             Serdecznie zapraszamy na spotkanie z ekspertami z dziedziny finansów.

  • Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 listopada 2017r. do godziny 15.00: osobiście w placówce BS Sztum w Starym Targu, ul. Główna 22, lub telefonicznie: 55 267 72 36, 55 277 62 91, 55 267 72 03

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Stary Targ informuje o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym priorytetowych zadań publicznych Gminy Stary Targ na rok 2018, zapoznanie organizacji z zakresem przedmiotowym projektu „Rocznego Programu Współpracy na rok 2018 Gminy Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz przedstawienie organizacjom zasad i form współpracy pomiędzy organizacjami, a Gminą Stary Targ. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Stary Targ Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 5 października 2017 roku. Uwagi i opinie, co do sprawy poddanej konsultacji, o której mowa w § 1 mogą być przedstawione w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą elektroniczną na adres email: sekretarz@gminastarytarg.pl

 

Projekt-programu-wspolpracy-Gminy-z-organizacjami -pozarzadowymi-oraz-z-innymi-podmiotami-wymienionymi-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-w-2018-roku

 

Z-ca Wójta Gminy Stary Targ

Paweł Kaszyński

Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny w Czerninie zaprasza na szkolenia z zakresu obsługi kombajnów zbożowych.

Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny 82 – 400 Czernin

Osiedle Przyleśne 23, e-mail:noekolacz@poczta.onet.pl

Informacja dla rolników indywidualnych , dzierżawców gruntów rolnych, właścicieli ziemskich, i osób zainteresowanych.

Kurs obsługi kombajnów zbożowych w dwa weekendy wszystkich typów koszt kursu 650,00 zł, wymagane dokumenty:kserokopia dowodu osobistego, oraz prawa jazdy kat. B lub T. Zapisy telefonicznie: 501434022 do dnia 4 listopada 2017 r. Zainteresowanych zapraszam na szkolenia. Dyrektor Ośrodka mgr Paweł Kołacz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny 82 – 400 Czernin Osiedle Przyleśne 23, e-mail:noekolacz@poczta.onet.pl

Informacja dla, rolników indywidualnych , dzierżawców gruntów rolnych, właścicieli ziemskich, i osób zainteresowanych. Uzupełniający kurs obsługi wszystkich typów kombajnów zbożowych dla osób , które posiadają ograniczony zakres uprawnień. Koszt kursu 250,00 zł, wymagane dokumenty:kserokopia poprzedniego zaświadczenia z ukończenia kursu i dowodu osobistego. Zapisy telefonicznie: 501434022 do dnia 4 listopada 2017 r. Zainteresowanych zapraszam na szkolenia Dyrektor Ośrodka mgr Paweł Kołacz

Szkolenie w Inspektoracie ZUS w Sztumie dla płatników składek na temat: e-składka nowy wymiar rozliczeń.

REGIONALNY RZECZNIK PRASOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Gdańsk, dnia 17 października 2017 r.

100000/ 062 / 295 / 2017-RRP

Szanowni Państwo,

26 października 2017 r. w Inspektoracie ZUS w Sztumie przy ul. Mickiewicza 34 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla płatników składek na temat: e-Składka – nowy wymiar rozliczeń.

Szkolenie rozpocznie się o 9.00.

Szkolenie związane jest ze zmianami w opłacaniu składek, które wejdą w życie od 1 stycznia 2018 roku. Przedsiębiorcy otrzymają wówczas jeden indywidualny rachunek bankowy, na który będą wpłacać składki jedną wpłatą. Cztery przelewy zastąpi jeden, a to oszczędność czasu i niższe koszty obsługi płatności.

Program szkolenia obejmuje: zasady opłacania składek do 31 grudnia 2017 r., zasady opłacania składek od 1 stycznia 2018 r., informacje o Numerze Rachunku Składkowego, zasady podziału wpłaty na ubezpieczenia i fundusze, zasady rozliczania wpłaty na poszczególne ubezpieczenia oraz fundusze. Zostaną także przestawione korzyści wynikające z wdrożenia tej zmiany.

Eksperci odpowiedzą także na wszelkie pytania.

Będzie można również założyć bezpłatny profil na portalu PUE oraz uzyskać informacje o bezpłatnych usługach elektronicznych oferowanych przez ZUS.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonywać na adresy e-mail: anna.stepien-gappa@zus.pl

Regionalny Rzecznik Prasowy

województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński

 

Spotkanie informacyjne: „Podstawy przygotowania biznesplanu, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą z Funduszami Europejskimi”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 25 października 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zasadami przygotowania biznesplanu na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich.

W programie spotkania m.in.:
– wprowadzenie do tematyki biznesplanu,
– warsztaty z częścią praktyczną – szczegółowa  analiza struktury wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na przykładzie Urzędu Pracy,
– biznesplan krok po kroku – warsztaty z częścią praktyczną – szczegółowa analiza struktury biznesplanu oraz wniosku o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
– źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsca spotkań:
Spotkanie odbędzie się w środę 25 października 2017 r., w godz. 10:00-13:00, w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku przy ul. Kościuszki 54 (budynek Centrum Informacji Turystycznej).

Zgłoszenia:
Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu do dnia 24 października 2017 r. lub telefoniczne pod numerem 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.
Formularz-zgloszeniowy-25-10-2017
 
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu.

Z poważaniem,

Adam Murawski

Specjalista ds. Funduszy Europejskich

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Lokalny Punkt Informacyjny w Malborku, ul. Kościuszki 54, 82-200 Malbork

tel. 668 530 058, 728 486 436, faks 55 629 32 55, skype: lpimalbork

email: malbork.pife@pomorskie.eu

www.pomorskiewunii.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.facebook.com/pomorskiewunii

Godziny otwarcia: 

poniedziałek 8:00 – 18:00. wtorek-piątek 8:00 – 16:00

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Zachęcamy również do podzielenia się Państwa opiniami dotyczącymi funkcjonowania Sieci – poprzez wysłanie maila na adres monitoringpunktow@mr.gov.pl

 

Harmonogram wywozu śmieci z terenu Gminy Stary Targ obowiązujący od 1 stycznia 2017 roku.

Informujemy że firmą która została wybrana do odbierania śmieci z gminy Stary Targ jest
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „COMPLEX” TOMASZ GRZMIL

Dane kontaktowe firmy znajdują się poniżej w tabelce z harmonogramem.

Harmonogram usług wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Stary Targ świadczonych przez przedsiębiorstwo usług komunalnych „COMPLEX” Tomasz Grzmil w 2017 roku.