Informacja koła łowieckiego „BAŻANT” w Malborku dotycząca zgłaszania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowieckie.

Zarząd koła łowieckiego „BAŻANT”  w Malborku niniejszym informuje, że na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich nr 184, 211 z ramienia koła łowieckiego uprawnionymi do przyjmowania zgłoszeń do oszacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych są osoby wymienione w poniższym dokumencie.

Dokument w formacie PDF zawiera informacje dotyczące danych kontaktowych osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń, informacje o formie zgłaszania, oraz informacje o zasiewach kukurydzy oraz groszku.

Informacja dotyczy głównie właścicieli gruntów rolnych.

KomunikatKolaLowieckiegoNr259-Bazant-w-Malborku

APEL Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami apelem Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej dotyczącymi ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Pełna treść informacji przekazanej przez dział ochrony środowiska Urzędu Gminy w Starym Targu:

ApelPomorskiegoLekarzaWeterynariiDoChodowcowTrzodyChlewnej-15-02-2018

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

http://www.gdansk.wiw.gov.pl/afrykanski-pomor-swin-(asf)

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2018 roku.

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Stary Targ z dnia 7 lutego 2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ na rok 2018.

Zamieszczony poniżej plik w formacie PDF zawiera: zarządzenie Wójta Gminy, ogłoszenie konkursu oraz wzór wniosku.

Zarzadzenie-Nr1-2018-w-sprawie-konkursu-projektow-na-wsparcie-rozwoju-sportu

Ferie zimowe w Starym Targu zaczynają się dnia 29 stycznia 2018 roku. Zapraszamy.

„FERIE ZIMOWE 2018” radośnie i zdrowe w GOK Stary Targ.

Od dnia 29.01.2018r, do dnia 9.02.2018 Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu zaprasza w godzinach od 9:00 do godziny 13:00 na zajęcia zorganizowane dla dzieci (obowiązkowe zapisy każdego dnia i przestrzeganie przez uczestników regulaminu zajęć).

Od dnia 29.01.2018 r, do dnia 02.02.2018, pierwszy tydzień ferii dodatkowo zajęcia sprawnościowe na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Stary Targ zorganizowane przez GOK – prowadzi Pan Łukasz Knapik.

Dnia 8 lutego 2018 o godzinie 12:00 przewidziano w GOK przedstawienie teatralne dla dzieci „Warkocz Królewny Wisełki”.

W programie zajęć w GOK prowadzonych przez Panią Bożenę Wójcicką będą zajęcia świetlicowe, karaoke, wspólne czytanie, projekcja bajek, zajęcia kulinarne, spotkania muzyczne, bale karnawałowe, zajęcia plastyczne. Niecodzienną formą zajęć będzie połączenie dwóch pasji – muzyki i plastyki „Muzyka kolorem malowana”. Przewidziano w czasie ferii liczne konkursy: układania puzzli, plastyczny, młodych talentów, kulinarny, wokalny itp.

ZAPRASZAMY !!!

Zapraszamy na występ Mirosława Szołtysek wraz z Biesiadą Śląską  który wystąpi w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu dnia 5 lutego 2018 roku o godzinie 17:00. Wstęp wolny!!! Bez biletów!!! Strona internetowa artysty:  http://www.szoltysek.com/index.php

 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.,
w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu sondażowym dotyczącym Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wypełnienie ankiety zajmie od 3 do 5 minut. Państwa opinie są dla nas bardzo cenne i pozwolą na ulepszenie oraz dalszy rozwój aplikacji.

Pełna treść artykułu oraz wejście do programu znajduje się pod linkami po kliknięciu na poniższe obrazki:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – gramy dla „wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

Zaczynamy w niedzielę 14 stycznia 2018 roku o godzinie 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu.

12 stycznia 2018 roku. 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla wyrównywania szans w leczeniu noworodków. Gminny Ośrodek Kultury Stary Targ start godzina 16:00.

26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Stary Targ. Startujemy już o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu, w programie: występy dzieci i młodzieży, pokazy OSP Stary Targ, występ zespołu GAZ-55, licytacje, loteria fantowa. Zapraszamy do bufetu gastronomicznego.

W programie: licytacje, kawiarenka, występy artystyczne i inne niespodzianki!!!

Strona internetowa:

https://www.wosp.org.pl/final/26-final

Przyjdź zrób, dobry uczynek, nie żałuj kasy na dobry cel, czekamy na Ciebie.

O godzinie 20:00 Światełko Do Nieba !!!

 

Przypominamy o możliwości przekazania jednego procenta podatku za rok 2017 na Organizacje Pożytku Publicznego.

W celu przekazania 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego za zeszły rok należy wpisać w zeznaniu podatkowym za rok 2017 w odpowiednim miejscu odpowiedni KRS. Pełna lista takich OPP znajduje się pod adresem internetowym:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html

oraz więcej informacji znajduje się pod adresem:

http://poradnik.ngo.pl/jeden-procent

Zapraszamy do przekazania 1% procenta podatku dla małego Dominika który jest prawnuczkiem Pani Szmiłyk.

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Gminy Stary Targ składam życzenia radości i spokoju. Niech czas spędzony w gronie Rodziny i przyjaciół przy wigilijnym stole i wspólnie śpiewanych kolędach, wypełniony będzie ciepłem i miłością. Niech refleksja nad cudem jaki wydarzył się przed dwoma tysiącami lat w Betlejem przyniesie nadzieję aby nadchodzący Nowy Rok 2018 był czasem spełnionych oczekiwań i planów a każdy dzień obdarzał pogodą ducha.

Administrator strony www.gminastarytarg.pl .

MAMMOGRAFIA -Zbadaj się i zyskaj spokój.

LUXMED DIAGNOSTYKA oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku od 50 do 69 lat na bezpłatne badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego  Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Stary Targ dnia 8 grudnia 2017 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 przy Urzędzie Gminy ulica Główna 20.

Zarejestruj się: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, sobota w godzinach od 9:00 do 15:00.

Telefon 58 666 24 44 lub on-line: www.mammo.pl

Program zajęć dla Dzieci i Młodzieży realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu.

PROGRAM ZAJĘĆ – GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYM TARGU

Zajęcia plastyczne – poniedziałek od godz. 12:30.

Zajęcia muzyczne i wokalne – wtorek od godz. 16:00

Zajęcia taneczne – czwartek od godz. 15:30

 

Kawiarenka internetowa od poniedziałku do piątku od godz. 14:00 do 18:00, sobota od 9:00 do 12:00.

Jeden raz w miesiącu spotkania „Muzyczny Maxin” piosenki, pląsy i zabawy interaktywne (ostatni piątek miesiąca).

Ogłoszenia zamieszczone w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu.

Dnia 3 grudnia 2017 roku po Mszy Św. o godz. 11:00 w kościele w Starym Targu odbędzie się spotkanie z Mikołajem dla wszystkich dzieci z sołectwa Stary Targ, Nowy Targ, Tropy Sztumskie, Kątki.

Przyjdź ! Mikołaj będzie na ciebie czekał !

Organizatorzy: Caritas Stary Targ, Urząd Gminy Stary Targ, GOK Stary Targ, Sołectwa.

 

 

 

Studio Teatralne Krak-Art z okazji Mikołajek serdecznie zaprasza na spektakl pt. Kaczka Cudaczka dla Wszystkich Dzieci który odbędzie się dnia 7 XII o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu.

 

 

 

 

 

Inspektorat ZUS w Sztumie 27 listopada 2017 r. organizuje bezpłatne szkolenia dla płatników składek.

REGIONALNY RZECZNIK PRASOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Gdańsk, dnia 20 listopada 2017 r.

100000/ 062 / 348 / 2017-RRP

Szanowni Państwo,

Inspektorat ZUS w Sztumie 27 listopada 2017 r. organizuje kolejne, bezpłatne szkolenia dla płatników składek. Omówione będą dwa tematy: e-Składka – nowy wymiar rozliczeń oraz e-ZLA – elektroniczna obsługa zwolnień lekarskich.

Szkolenie w formie prezentacji multimedialnej rozpocznie się o 10.00 w siedzibie Inspektoratu przy ul. Mickiewicza 34.

Pierwszy z tematów związany jest z wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2018 r. zmianami w opłacaniu składek. Przedsiębiorcy otrzymają jeden własny rachunek bankowy, na który będą wpłacać składki jedną wpłatą. Trzy lub cztery przelewy zastąpi jeden. To oszczędność czasu i niższe koszty obsługi płatności.

Program szkolenia w tym zakresie obejmuje zasady opłacania składek do 31 grudnia 2017 r. i od 1 stycznia 2018 r., informacje o Numerze Rachunku Składkowego, zasady podziału wpłaty na ubezpieczenia i fundusze, zasady rozliczania wpłaty na poszczególne ubezpieczenia oraz fundusze. Zostaną także przestawione korzyści wynikające ze zmiany sposobu opłacania składek.

Drugi temat poświęcony jest obsłudze elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od lipca przyszłego roku lekarze będą wystawiali zwolnienia tylko w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy powinni przygotować się do obsługi takich dokumentów. Przede wszystkim są to kwestie związane odbiorem e-ZLA, zarządzaniem obiegiem dokumentu, a także archiwizacją e- dokumentów.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo: anna.stepien-gappa@zus.pl elzbieta.lozowicka@zus.pl lub telefonicznie: 55 267 67 05, 55 267 67 10

Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński

www.zus.pl                                                                   tel. 58-307-82-00, fax. 58-301-84-59

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Targ

Gmina Stary Targ otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. ,,Usuwanie Wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stary Tary – edycja 2017′, Został osiągnięty efekt ekologiczny i rzeczowy. Masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosi łącznie 36,0 Mg. Przedsięwzięcie w zakresie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest objęło 7 budynków. Koszt kwalifikowanych zadania wynosił 27 564,00 zł natomiast kwota dotacji 20 673,00 zł.

Na przedmiotowe zadanie uzyskano dotację udzielaną przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z odziałem środków udostępnionych przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu
Priorytetowego WFOŚiGW pn. ,,SYSTEM –  Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.