WŚCIEKLIZNA – Szczepienie w Starym Targu w dniu 9 maja 2018 roku.

WŚCIEKLIZNA – GROŹNA CHOROBA ZWIERZĄT I LUDZI. SZCZEPIĄC SWOJE ZWIERZĘ, CHRONISZ WŁASNE ZDROWIE.

Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie w miejscowości Stary Targ odbędzie się 9 maja 2018 roku (środa) w godz. 9:00 do 10:30. Miejsce szczepienia plac obok sklepu dodatkowo objazd gospodarstw. Opłata 25,00 zł.

Zaproszenie dla pomorskich organizacji pozarządowych na szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych realizowanych w związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów RODO.

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych Marek Olechnowicz zapraszają pomorskie organizacje pozarządowe na szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych realizowanych w związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów RODO.

Szkolenie odbędzie się 12 maja 2018 r. (sobota) w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego; Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 w godz. 9.00-13.00.

Zwracam się z prośbą o poinformowanie organizacji pozarządowych o możliwości korzystania ze szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne. Zapisy na miejscu. Kontakt tel. 58 32 68 897.

Pozdrawiam

Andrzej Kowalczys, pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tel. 58 32 68 890, fax. 58 32 68 563.

Ogłoszenie o możliwości złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Starym Targu informuje, że od dnia 03.04.2018r. do dnia 04.05.2018r. można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Targ ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ.

Wszelkich informacji można uzyskać osobiście w pokoju nr 12 w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 lub telefonicznie pod numerem (55) 640-50-50 wew. 23. Osoba do kontaktu Pani Agnieszka Orlich.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest można pobrać w Urzędzie Gminy w Starym Targu lub ze strony internetowej www.bip.gminastarytarg.pl .

Inspektorat ZUS w Sztumie, 18 kwietnia 2018 r. organizuje dwa bezpłatne szkolenia.

Gdańsk, 9 kwietnia 2018 r.

 

Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego

100000/ 062 / 136 /2018-RRP

Szanowni Państwo,

Inspektorat ZUS w Sztumie, 18 kwietnia 2018 r. organizuje dwa bezpłatne szkolenia. Oba będą miały formę prezentacji multimedialnej i odbędą się siedzibie Inspektoratu przy ul. Mickiewicza 34.

Pierwsze, poświęcone sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych i ich korygowaniu, rozpocznie się o 09.00.

Jego program obejmuje zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych, zgłoszenie płatnika zgłoszenie do ubezpieczeń, wyrejestrowanie z ubezpieczeń, zasady rozliczania i opłacania składek oraz korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo pod adresem: beata.trafalska@zus.pl, bądź telefonicznie pod numerem (55) 276 67 10.

Kolejne szkolenie rozpocznie się o godzinie 10.30. Jego tematem będą elektroniczne zwolnienia lekarskie, czyli e-ZLA. Jest ono skierowane do płatników składek, ubezpieczonych i lekarzy.

Od lipca 2018 r. lekarze będą wystawiali zwolnienia wyłącznie w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy powinni przygotować się do obsługi takich dokumentów, a wiec ich odbioru, zarządzaniem obiegiem, a także archiwizacji. W czasie szkolenie lekarze dowiedzą się natomiast, jak założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, jak wygląda obsługa e-ZLA oraz jakie są formy jego podpisania.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo pod adresem: ewelina.trzcinska@zus.pl, bądź telefonicznie pod numerem: (55) 267 67 10.

Po każdym ze szkoleń zapewniamy możliwość założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego

Krzysztof Cieszyński

ul. Chmielna 27 / 33 www.zus.pl tel. 58 307 82 01

80-748 Gdańsk e-mail: rzecz.gdansk@zus.pl

Wybory Samorządowe w roku 2018.

Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2018 roku.

Poniższa informacja dotycząca określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych skierowana jest do Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Starostów, Prezydentów Miast, Burmistrzów Miast i Gmin oraz Wójtów Gmin.

Informacja-dotyczaca-okreslenia liczby-trybu-i-warunkow-powolywania-urzednikow-wyborczych

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

UCHWAŁA NR XXXVIII/268/2018 z dnia 27 marca 2018 roku.

w sprawie: podziału gminy Stary Targ na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Dokument w formacie PDF znajduje się pod poniższym linkiem:

Uchwala-w-sprawie-podzialu-na-okregi-wyborcze-2018

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

UCHWAŁA NR XXXVIII/269/2018 RADY GMINY Stary Targ z dnia 27 marca 2018 roku.

w sprawie: podziału Gminy Stary Targ na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dokument w formacie PDF znajduje się pod poniższym linkiem:

Uchwala-w-sprawie-podzialu-na-obwody-do-glosowania-2018

Debata z Policją w gminie Stary Targ w dniu 22 marca 2018 roku o godzinie 13:30 w GOK.

Szanowni Mieszkańcy !!!

Dnia 22 marca o godzinie 13:30 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury na debatę z Policją.

Zostaną poruszone następujące tematy debaty:

  1. Bezpieczeństwo – nasza wspólna sprawa.
  2. Nie daj się oszukać !
  3. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
  4. Aplikacja Moja Komenda.

Na pytania w sprawie debaty odpowie Państwa Dzielnicowy: mł. asp. Łukasz Kunecki, tel 571 335 276

Zapraszamy !!!!

Ogłoszenie ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ w roku 2018

Zarządzenie Nr 6/2018
Wójta Gminy Stary Targ
z dnia 9 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów wraz z informacją o projektach wybranych na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stary Targ w roku 2018.

Dokument w formacie PDF znajduje się pod adresem:

Rozstrzygniecie-konkursu-na-wsparcie-zadan-z-realizacji-sportu-2018

Ogłoszenie konkursu wyglądało tak:

Zarzadzenie-Nr1-2018-w-sprawie-konkursu-projektow-na-wsparcie-rozwoju-sportu

Zaproszenie na szkolenie w ZUS na dzień 22 marca 2018 roku.

Gdańsk, 12 marca 2018 r.

Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego
100000/ 062 / 91 /2018-RRP

Szanowni Państwo,

Inspektorat ZUS w Sztumie, 22 marca 2018 r. organizuje bezpłatne szkolenie. Będzie ono miało formę prezentacji multimedialnej i odbędą się siedzibie Inspektoratu przy ul. Mickiewicza 34. Rozpocznie się o 09:00

Szkolenie poświęcone będzie rencie z tytułu niezdolności do pracy i zasadom ustalania prawa do tego świadczenia.

Jego program obejmuje pojęcie niezdolności do pracy, okresy uwzględniane przy ustaleniu prawa do renty, staż uprawniający do renty oraz niezbędną dokumentację.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy mailowo pod adresem: mirosława.trec@zus.pl lub telefonicznie: 55 26 76 710.

Po szkoleniu zapewniamy możliwość założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego

Krzysztof Cieszyński

ul. Chmielna 27 / 33, 80-748 Gdańsk, www.zus.pl, tel. 58 307 82 01, e-mail: rzecz.gdansk@zus.pl