OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Stary Targ. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Stary Targ, pokój nr 9, o godz. 11.00.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARY TARG o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Stary Targ. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Stary Targ, pokój nr 9, o godz. 11.00.

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKOWE

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez gminę Stary Targ ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Stary Targ w terminie do 11 sierpnia 2017 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w urzędzie Gminy Stary Targ (sekretariat oraz Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój numer 12 u Pani Agnieszki Orlich), na stronie internetowej www.bip.gminastarytarg.pl w zakładce Ochrona Środowiska, oraz www.srodowisko.gminastarytarg.pl lub www.gminastarytarg.pl oraz u sołtysów.

Wypełnione druki prosimy składać w kancelarii Urzędu Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017r. poz. 1289).

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informujemy, że pracownik Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stary Targ (Pani Agnieszka Orlich tel. (55) 6405050 wew. 23) rozpoczyna kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Targ.

W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

Osoba do kontaktu:

Pani Agnieszka Orlich tel. (55) 640-50-50 wew. 23.

Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w formacie jpg.

Druk-zgloszenia-do-ewidencji-zbiornikow-bezodplywowych-(szamb)-oraz-przydomowych-oczyszczalni-sciek-w-w-formacie-pdf.

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKOWE

Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski! – społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie” zainaugurowana w 2016 roku.

Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski!

Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie” zainaugurowana w 2016 roku. Do tej pory udało się pozyskać blisko 5500 obiektów dla Muzeum Historii Polski do Wśród eksponatów znalazły się przedmioty otrzymane przez darczyńców z kraju, jak i zagranicy – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji czy Niemiec.

Celem zbiórki jest pozyskanie nowych muzealiów do Muzeum Historii Polski. Czekamy na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców i ich rodzin. Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Zainteresowani jesteśmy również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami, meblami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

W inwentarzu muzealnym zarejestrowanych jest już blisko 22 tysiące muzealiów, a dzięki akcji „Małe wielkie historie” do Muzeum trafiło do tej pory łącznie prawie 5500 obiektów. Kolekcja MHP wzbogaciła się ponadto o ponad 180 cyfrowych kopii dokumentów, fotografii i nagrań audio. Dużą część darowizn stanowię książki, prasa oraz różnego rodzaju archiwalia i dokumenty: rękopisy, pisma urzędowe, dyplomy, legitymacje, broszury czy bilety. Wśród otrzymanych pamiątek znalazły się między innymi XIX-wieczna szafka pod lustro ze skrytką, w której przechowywano dokumenty Państwa Podziemnego w trakcie II wojny światowej, XVII-wieczny list króla Jana Kazimierza do chorążego inowrocławskiego Świętosława Wilgostowskiego z 1660 r., średniowieczne krzyżyki z XI-XIV w., cylinder z 1900 r. wraz z oryginalnym drewnianym opakowaniem, albumy ze zdjęciami rodzinnymi oraz zbiory fotografii dokumentujące różne wydarzenia polityczne w Polsce w latach 80., matryca i rama do sitodruku z tekstem przysięgi Solidarności Walczącej i krótką historią organizacji, a także kamienne tablice z kaplicy Domu Polskiego w Wiedniu związane z walką o niepodległość, powstałe w latach 1914-1920.

Muzeum weszło również w posiadanie zbioru kilkuset obiektów związanych z kilkoma rodzinami arystokracji polskiej XIX i XX w., przede wszystkim z Lubomirskimi, kolekcji zabawek, ubranek dla dzieci i drobnych przedmiotów z okresu II RP oraz zbiór materiałów (maszynopis i rękopisy) dotyczących działań wojennych na Północnym Mazowszu w sierpniu 1920 r. autorstwa rotmistrza Włodzimierza Kwapiszewskiego.

Otrzymane pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo. Każda taka propozycja zostanie rozpatrzona przez pracowników Muzeum.

W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik Muzeum osobiście pojawi się u darczyńcy w celu odebrania ofiarowanego przedmiotu.

Regulamin zbiórki „Małe Wielkie Historie” dostępny jest na stronie Muzeum Historii Polski –

www.muzhp.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu zaprasza na Wakacyjne zajęcia dla dzieci pt. „WAKACJE Z BAJKĄ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATO 2017

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu zaprasza na Wakacyjne zajęcia dla dzieci pt.

„WAKACJE Z BAJKĄ”

od 3.07.2017r. do 14.07.2017r. od godz. 9:00 do 14:00

W programie: – zdecydujcie o tej bajce – spotkania interaktywne dla dzieci, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia komputerowe, bajkowe przygody, inne atrakcje.

Dnia 10 lipca 2017r. zapraszamy na spektakl pt.”PIRACKA WYSPA” Teatru Fantazja z Krakowa. WSTĘP BEZPŁATNY

 

Zebranie – Zebranie Wiejskie

W dniu 30 czerwca 2017 roku (piątek) o godzinie 17:00 w

GOK w Starym Targu odbędzie się zebranie wiejskie

sołectwa Stary Targ dotyczące realizacji funduszu

sołeckiego za 2017 rok.

Półkolonie – aktywne wakacje blisko domu – informacja przekazana przez STAJNIA ISKRA

Półkolonie – aktywne wakacje blisko domu

Wakacje letnie trwają ponad dwa miesiące. Co zrobić z dzieckiem gdy nasz trzytygodniowy urlop się kończy i nie mamy z kim zostawić naszej pociechy? Rozwiązaniem są półkolonie. Jazda konna, zajęcia taneczne, siatkówka, gry planszowe, animacje – ośrodki organizujące półkolonie prześcigają się w proponowanych atrakcjach. Na co więc zwrócić uwagę przy wyborze miejsca, w którym nasze dziecko będzie spędzać czas podczas wakacji?

Wykwalifikowana kadra

Pierwszą rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę to osoby, które będą sprawować opiekę nad naszymi dziećmi. Należy sprawdzić czy opiekunowie są wykwalifikowanymi wychowawcami, a w przypadku zajęć sportowych czy są prowadzone przez profesjonalnych instruktorów. Odpowiednia kadra to gwarancja, że powierzamy nasze dzieci osobom, które wiedzą jak z nimi pracować, ale przede wszystkim potrafią zapewnić im bezpieczeństwo. Sprawdzajmy również czy organizacja półkolonii zgłoszona jest do Kuratorium Oświaty.

Atrakcje na pogodę i niepogodę

Półkolonie trwają ok. 8 godzin dziennie, organizator powinien zapełnić ten czas tak by dzieci nie zaznały nudy, ale miały też czas na odpoczynek. W Polsce pogoda potrafi być kapryśna, szukajmy zatem miejsc, które zapewniają atrakcję również na deszczowe dni. – Nasza półkolonia trwa od poniedziałku do soboty od 8 do 16:30. To 6 dni, w których zapewniamy dzieciom atrakcje i nie pozwalamy na nudę. W Stajni Iskra końskie atrakcje to tylko jeden z punktów programu dnia. Na dzieciaki czekają trampoliny, siatkówka, badminton, ping-pong czy leśny plac zabaw. Dbamy by możliwie jak najwięcej czasu spędziły aktywnie na świeżym powietrzu. Na niepogodę w zanadrzu mamy przygotowane zajęcia plastyczne, gry planszowe. Wszyscy nasi wychowawcy to profesjonaliści, w każdych warunkach są wstanie zorganizować ciekawe zajęcia dla dzieci – mówi Jakub Gossa, organizator półkolonii w Sztumskim Polu.

Pożywne posiłki

Jeśli dziecko spędza większość dnia aktywnie, ważne by posiłki dostarczały mu energii i niezbędnych wartości odżywczych. Dbamy o to w domu, więc wybierając półkolonie, zwróćmy uwagę na wyżywienie. – Niestety coraz więcej dzieci ma alergie pokarmowe, coraz bardziej popularne stają się diety wegetariańskie czy bezglutenowe. Przygotowując posiłki zawsze uwzględniamy informacje, które dostaliśmy od rodzica. Jedzenie przygotowujemy ze świeżych produktów, nie używamy żadnych dodatków chemicznych, dzięki temu dzieciom, które są pod naszą opieką zapewniamy porządny zastrzyk energii, nie narażając ich zdrowia – mówi Katarzyna Gossa, która w Stajni Iskra odpowiada za wyżywienie uczestników półkolonii.

Sprawdzone miejsce

Ostatnia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę to ośrodek oferujący półkolonie. Sprawdźmy czy sprzęty, które będą do dyspozycji dzieci są w dobrym stanie. Podpytajmy znajomych o opinie. – Dla nas najważniejsze jest żeby każde dziecko wracało do domu uśmiechnięte – dodaje Katarzyna Gossa.

 

STAJNIA ISKRA
ul. Łąkowa 19
82-400 Sztumskie Pole

www.stajniaiskra.pl

Nowe zaostrzone przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych gruntach. Obowiązujące od dnia 17 czerwca 2017 roku.

Od dziś zaczynają obowiązywać zaostrzone przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych gruntach. W pewnych przypadkach, by wyciąć drzewo, trzeba będzie wcześniej uzyskać zgodę w gminie.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody nie trzeba będzie zgłaszać wycinki do gminy, jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli drzewo będzie miało większy obwód, jego planowaną wycinkę trzeba będzie zgłosić w gminie. W zgłoszeniu trzeba będzie podać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczyć nieruchomość, oraz dołączyć rysunek bądź mapkę gdzie na działce znajduje się planowane do wycięcia drzewo.

Po dokonaniu zgłoszenia, gmina będzie miała 21 dni, by przeprowadzić oględziny drzewa, które miałby zostać wycięte. Następnie samorząd będzie miał 14 dni na wydanie ewentualnego zakazu. Urzędnik sprawdzi np. czy drzewo bądź drzewa nie są chronione. Urząd będzie mógł nie zgodzić się na wycinkę m.in. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego. W tym ostatnim przypadku kryteria, na podstawie których samorząd będzie mógł wydać taki zakaz, zostaną określone w rozporządzeniu ministra środowiska. Będzie on miał na nie jeszcze pół roku.

Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem:

http://niezalezna.pl/100687-juz-tak-latwo-drzewa-nie-wytniesz

11 Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim w dniach 16 oraz 17 czerwca 2017 roku, godzina 17:00. ZAPRASZAMY !!!

11. Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim

Wstęp wolny

Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku / Muzeum Tradycji Szlacheckiej.
Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią w Waplewie Wielkim
82-410 Stary Targ
Termin: 16.06.2017-17.06.2017

16.06.2017 / godz. 17.00
Recital fortepianowy w wykonaniu Katarzyny Popowej-Zydroń

17.06.2017 / godz. 17.00
ZAGAN ACOUSTIC

Paweł Zagańczyk – akordeon
Joachim Łuczak – skrzypce
Andrzej Wojciechowski – klarnet
Jarosław Stokowski – kontrabas

Więcej informacji na stronie facebook:

https://www.facebook.com/events/1709447645739588/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

 

OGŁOSZENIE. Dnia 9 czerwca 2017r. zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

OGŁOSZENIE. Dnia 9 czerwca 2017r. zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Odpady należy gromadzić w miejscach zbiórki tj.:
1. Stary Targ – boisko sportowe
2. Waplewo Wielkie – plac przy Remizie strażackiej
3. Dąbrówka Malborska – plac przy Remizie strażackiej
4. Szropy – plac przy Remizie strażackiej
5. Bukowo – parking przy sklepie
6. Nowy Targ – zatoczka przy przystanku autobusowym

Zużyty sprzęt oraz odpady wielkogabarytowe należy zwozić dnia 9 czerwca do godziny 8:00.
UWAGA: Sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być KOMPLETNY – sprzęt nie kompletny nie podlega zbiórce.

Zapraszamy do GOK na spotkanie z okazji dnia Mamy i Taty.

Zapraszamy na dzień Mamy i Taty

dnia 25 maja 2017 roku godzina 16:00

do Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu

           w programie występy dzieci i młodzieży

oraz spotkanie przy małej czarnej.

 

ZAPRASZAMY !!!!

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Starym Targu informuje, że na dzień 18.05.2017 r. przewidywana jest dostawa żywności w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

 

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Starym Targu informuje, że na dzień 18.05.2017 r. przewidywana jest kolejna dostawa żywności w ramach Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Oprócz działań obejmujących pomoc żywnościową oferowane będą działania towarzyszące, mające na celu wyłącznie społeczne odbiorców tej pomocy.

Wytyczne Programu przewidują, że pomocą żywnościową  ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. osoby bezdomne, bezrobotne, niepełnosprawne, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe, oraz pozostałe grupy odbiorców, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, tj.: dla osoby samotnie gospodarującej – 1 268 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – 1 028 zł na osobę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Wydawanie paczek żywnościowych

od 18.05.2017 r. (czwartek) w godzinach 8:00 – 15:00

REALIZACJA PROJEKTU „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO” – Informacje

SZANOWNI PAŃSTWO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU „TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGĄ DO SUKCESU-WSPARCIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW POWIATÓW KWIDZYŃSKIEGO, MALBORSKIEGO, NOWODWORSKIEGO I SZTUMSKIEGO” NR UMOWY: RPPM.05.07.00-22-047/16-00 PROSIMY PAŃSTWA O ZAMIESZCZENIE INFORMACJI NA TEMAT NASZEGO PROJEKTU NA PAŃSTWA STRONIE INTERNETOWEJ (PLAKAT W ZAŁĄCZENIU). Celem projektu jest powstanie 120 nowych trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie obszarów o słabej aktywności gospodarczej z pow. malborski, kwidzyński, nowodworski i sztumski. GRUPĘ DOCELOWĄ STANOWIĄ OSOBY: pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zarejestrowane jako bezrobotne w PUP Malbork, PUP Kwidzyn, PUP Nowy Dwór Gdański, PUP Dzierzgoń. Justyna Pawłowska Tel.535924860 PPH Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J. Ul.Głowackiego 111 82-200 Malbork

MAJÓWKA w Gminie Stary Targ – ZAPRASZAMY !!!

MAJÓWKA – Gmina Stary Targ 1 MAJA 2017 r. (poniedziałek) – ORLIK – STARY TARG UL. SPORTOWA Godz. 9:00 – Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn oraz „Najlepszego strzelca” Organizator zapewnia ciepły posiłek Godz. 11:00 – Ćwiczenia na trampolinach dla dzieci Godz. 11:30 – Ćwiczenia dla dorosłych JUMP „Rusz się z Beti” aerobik oraz trampoliny 3 MAJA 2017 r. (środa) GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYM TARGU Godz. 12:00 Akademia okolicznościowa z okazji Święta Godz. 13:00 Przedstawienie teatralne dla dzieci „Kopciuszek” Teatr ART-RE z Krakowa Wstęp bezpłatny SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W IMPREZACH. ORGANIZATORZY: GOK, „POWIŚLE” Stary Targ