Nabór wniosków w sprawie oszacowania szkód powstałych na skutek suszy.

OGŁOSZENIE

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, które spowodowało szkody w uprawach rolnych, Wójt Gminy Stary Targ ogłasza nabór wniosków o oszacowanie szkód powstałych wskutek suszy w roku 2018.

Nabór wniosków trwać będzie w terminie od 26.06.2018 r. do 10.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, pokój nr 5 i nr 12.

Poniżej treść potrzebnego wniosku w formacie PDF:

Wniosek_susza 2018 pdf

 

WŚCIEKLIZNA – Szczepienie w Starym Targu w dniu 9 maja 2018 roku.

WŚCIEKLIZNA – GROŹNA CHOROBA ZWIERZĄT I LUDZI. SZCZEPIĄC SWOJE ZWIERZĘ, CHRONISZ WŁASNE ZDROWIE.

Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie w miejscowości Stary Targ odbędzie się 9 maja 2018 roku (środa) w godz. 9:00 do 10:30. Miejsce szczepienia plac obok sklepu dodatkowo objazd gospodarstw. Opłata 25,00 zł.

Zaproszenie dla pomorskich organizacji pozarządowych na szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych realizowanych w związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów RODO.

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych Marek Olechnowicz zapraszają pomorskie organizacje pozarządowe na szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych realizowanych w związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów RODO.

Szkolenie odbędzie się 12 maja 2018 r. (sobota) w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego; Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 w godz. 9.00-13.00.

Zwracam się z prośbą o poinformowanie organizacji pozarządowych o możliwości korzystania ze szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne. Zapisy na miejscu. Kontakt tel. 58 32 68 897.

Pozdrawiam

Andrzej Kowalczys, pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, tel. 58 32 68 890, fax. 58 32 68 563.

Ogłoszenie o możliwości złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Starym Targu informuje, że od dnia 03.04.2018r. do dnia 04.05.2018r. można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Targ ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ.

Wszelkich informacji można uzyskać osobiście w pokoju nr 12 w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 lub telefonicznie pod numerem (55) 640-50-50 wew. 23. Osoba do kontaktu Pani Agnieszka Orlich.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej na demontaż, transport i utylizacje wyrobów zawierających azbest można pobrać w Urzędzie Gminy w Starym Targu lub ze strony internetowej www.bip.gminastarytarg.pl .